Sitemap

 1. Home

  1. Behandeling tandartsangst

  2. Betalen

   1. Acceptgiro
   2. Automatische incasso
   3. Betaalgegevens wijzigen
   4. Betalen premie na wijziging polis
   5. Betalingsregeling aanvragen
   6. Eigen risico gespreid betalen
   7. Premie betalen
   8. Rekeningnummer PZP
  3. Cookies

   1. Overzicht
  4. Disclaimer

  5. Formulieren

   1. Kraampakket aanvragen
   2. Stuur je vraag over declaratie
   3. Stuur je vraag over hulpmiddelen en akkoordverklaring
  6. Over PZP

   1. Beveiligingsprobleem melden
   2. Inkoop van zorg
   3. Wat wij doen
    1. Premiebeleid
    2. Service
     1. Klanttevredenheidsonderzoek
    3. Tegen fraude
   4. Wie wij zijn
  7. Privacy

  8. Service en contact

   1. 18 jaar dit moet je regelen
   2. Aanmelden voor de PZP
   3. Akkoordverklaring aanvragen
   4. Akkoordverklaring bekijken
   5. Akkoordverklaring overnemen bij overstappen
   6. Akkoordverklaring voor zorg
   7. Alle declaraties bekijken
   8. Arbeidsongeschiktheid doorgeven
   9. Buitenlandse zorgkosten declareren
   10. Eigen bijdrage medicijnen
   11. Eigen risico wijzigen
   12. Geboorte doorgeven
   13. Gevolgen scheiden of uit elkaar gaan
   14. Gezinslid toevoegen
   15. Gezinslid uitschrijven
   16. Hoe herken je valse berichten
   17. Je pakket bekijken
   18. Je zorgkosten bekijken
   19. Kijk welke zorg je vergoed krijgt
   20. Klacht melden
   21. Mijn PZP
   22. Mogelijk onjuiste nota melden
   23. Overstappen naar andere eenheid
   24. Overstappen op digitale post
   25. Pensioen doorgeven
   26. Persoonsgegevens wijzigen
   27. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   28. Pgb verpleging en verzorging declareren
   29. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   30. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   31. Postadressen
   32. PZP app
   33. PZP magazine
   34. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   35. Reiskosten declareren
   36. Rekening eigen risico betalen
   37. Scheiding doorgeven
   38. Stand eigen risico bekijken
   39. Stand maximale vergoedingen bekijken
   40. Stuur je vraag
   41. Telefoon
   42. Terugbetaling eigen risico
   43. Tips om je premie te verlagen
   44. Tussentijds zorgverzekering afsluiten
   45. UZOVI code
   46. Veelgestelde vragen
   47. Vergoeding niet gecontracteerde zorg
   48. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   49. Verschil tussen natura en restitutie
   50. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   51. Vind een zorgverlener
   52. Vind en vergelijk de kosten van je behandeling
   53. Vind zorg bij de politie
   54. Voor deze zorg betaal je geen eigen risico
   55. Voordelen gecontracteerde zorg
   56. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   57. Wanneer kun je tussentijds opzeggen
   58. Wat doet een praktijkondersteuner
   59. Wat is het eigen risico
   60. Wat is het voorkeursbeleid
   61. Wijziging doorgeven
   62. Zo werkt je zorgverzekering
   63. Zorgkosten declareren
   64. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
   65. Zorgpas
   66. Zorgverzekering opzeggen
   67. Zorgverzekering wijzigen
  9. Veilig uitgelogd

  10. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   4. Alcoholproblemen behandeling
   5. Allergeenvrije schoenen
   6. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
   7. Ambulancevervoer
   8. Anti-decubitus zitkussen en matras
   9. Anticonceptie tot 21 jaar
   10. Anticonceptie vanaf 21 jaar
    1. Spiraal of hormoonstaaf
   11. Apotheek
   12. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   13. Audiologische zorg
   14. Baarmoederverzakking behandeling
   15. Beademingsapparaat
   16. Bed aangepast
   17. Beeldschermloep
   18. Besnijdenis
   19. Bevalling
   20. Bijzondere optische hulpmiddelen
   21. Bladomslagapparatuur
   22. Blindengeleidehond
   23. Bloedcontrole door trombosedienst
   24. Bril en contactlenzen
   25. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   26. Buikwandcorrectie
   27. Buitenland geplande zorg
   28. Buitenland spoedeisende hulp
   29. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   30. Camouflagetherapie
   31. Casemanagement dementie
   32. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   33. Compressieapparatuur
   34. Computerbediening
   35. Condooms
   36. Consult overgang
   37. Contributie patientenvereniging
   38. Corona herstelzorg
   39. Couveuse nazorg
   40. Daisy apparatuur
   41. Diabeteshulpmiddelen
   42. Dialyse
   43. Dieetadvisering
   44. Dieetpreparaten
   45. Dieetproducten bij coeliakie
   46. Elastische kousen
   47. Elektrostimulator uitwendig
   48. Epilepsie alarmering
   49. Erfelijkheidsonderzoek
   50. Ergotherapie
   51. Ergotherapie begeleiding
   52. Flapoorcorrectie
   53. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Aandoening lijst overheid tot 18 jaar
    2. Aandoening lijst overheid vanaf 18 jaar
    3. Artrose in knie en heupgewrichten
    4. Bekkenfysiotherapie
    5. Fysiotherapie tot 18 jaar
    6. Fysiotherapie vanaf 18 jaar
    7. Lijst chronische aandoeningen
    8. Looptherapie bij etalagebenen
    9. Oefentherapie bij COPD
   54. Fysiotherapie meenemen
   55. Geestelijke gezondheidszorg GGZ
   56. Geriatrische revalidatie
   57. Gezichtsontharing
   58. Gezichtsprothese
   59. Gezondheidscursussen
   60. Griepprik
   61. Hoortoestellen
   62. Huidbehandelingen
   63. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
   64. Hulphond
   65. Hulpmiddel voor telefonie
   66. Incontinentiemateriaal
   67. Infuuspomp
   68. Inloophuizen voor kankerpatienten
   69. Insulinetoedieningsmateriaal
   70. Intensieve kindzorg
   71. Kanker bij kinderen onderzoek
   72. Kankerzorg Care for Cancer
   73. Kap ter bescherming van de schedel
   74. Kortdurend verblijf zorginstelling
   75. Kraamzorg
   76. Kunstgebit
   77. Kunstgebit op implantaten
   78. Lactatiekundige
   79. Leefstijlcoaching
   80. Lichttherapie
   81. Lingerie aangepast
   82. Logeerkosten
   83. Logopedie
   84. Mammaprothese
   85. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    2. Mantelzorgmakelaar
    3. Vervangende mantelzorg
   86. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   87. Medicijnen
   88. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe of experimentele behandelingen
   89. Mobiliteitshulpmiddelen
   90. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   91. Mondzorg bij ongevallen
   92. MRA beugel
   93. MRI scan
   94. Oncologische nazorg
   95. Online gezondheidsprogrammas
   96. Ooglaseren
   97. Ooglidcorrectie
   98. Oogprothese
   99. Orgaantransplantatie
   100. Orthese
   101. Orthodontie
   102. Orthodontie in bijzondere gevallen
   103. Orthopedische schoenen
   104. OSAS apparatuur
   105. Palliatief terminale zorg
   106. PEP masker
   107. Personenalarmering
   108. Pgb verpleging en verzorging
   109. Plastische chirurgie
   110. Plaswekker
   111. Positietrainer
   112. Prothese
   113. Pruik
   114. Redressiehelm
   115. Reiskosten ziekenbezoek
   116. Reisvaccinaties
   117. Revalidatie
   118. Robotmanipulator en eetapparaten
   119. Schrijfmachine rekenmachine
   120. Second opinion
   121. SkinVision
   122. Slijmuitzuigapparatuur
   123. Solo apparatuur
   124. Spataderen
   125. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   126. Sportarts advies
   127. Spraakversterker
   128. Spraakvervangende hulpmiddelen
   129. Sta orthese
   130. Stemprothese en tracheostoma
   131. Sterilisatie eileiders
   132. Sterilisatie zaadleiders
   133. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
   134. Stoel aangepast
   135. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   136. Stoppen met roken
   137. Stottertherapie
   138. Tactiele leesapparatuur
   139. Tafel aangepast
   140. Tand en mondzorg
   141. Tandzorg bijzondere gevallen
   142. Tandzorg tot 18 jaar
   143. Tandzorg vanaf 18 jaar
   144. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   145. Thuisbewakingsmonitor
   146. Thuisdialyse
   147. Transgender of genderdysforie
    1. Algemene vergoedingen bij een transitie
    2. Transitie van man naar vrouw
    3. Transitie van vrouw naar man
   148. Trippelstoel
   149. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   150. Valpreventie
   151. Verbandmiddelen
   152. Verbandschoenen
   153. Verbruiksartikel
   154. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   155. Vernevelaar en hypertoon zout
   156. Verslavingszorg
   157. Vervoer
   158. Vervoer bij oproep door medisch of tandheelkundig adviseur
   159. Verzorgingsartikelen
   160. Voeding hulpmiddel toediening
   161. Voedingsadvies
   162. Voetzorg
    1. Voetbehandeling diabetes
    2. Voetbehandelingen
    3. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   163. Voorlees en memoapparatuur
   164. Voorwaardelijke zorg
   165. Voorwaarden
   166. Voorzetkamer
   167. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. IVF en ICSI
    2. KI en IUI
   168. Wachttijden
   169. Wek en waarschuwingsinstallatie
   170. Wijkverpleging
   171. Wijzigingen
    1. Combinatiepolis wijzigingen
   172. Zelfmanagement
   173. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   174. Zelfstandig behandelcentrum
   175. Zitorthese en ligorthese
   176. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   177. Zuurstof
   178. Zwangerschap en geboorte
   179. Zwangerschapsonderzoek
   180. Zwemmen in warm water
  11. Zorgadvies

   1. App de verpleegkundige
   2. Controleer je huid met Skinvision
   3. Dementie
   4. Fitzme
   5. Fysio Thuis
   6. Gezondheidslijn
   7. Goed gesprek met de dokter
   8. Hulp bij kanker
    1. Ik heb kanker
    2. Ik word niet meer beter
   9. Keuzehulp
   10. Klantvoordeel
    1. Altruist zonnebrand aanbieding
    2. Brillen aanbieding
   11. Mantelzorg
   12. Medisch specialisten
   13. Online GGZ
   14. Overgewicht en afvallen
   15. Second opinion
   16. Wachtlijstbemiddeling
    1. Wachtlijstbemiddeling aanvragen ggz
    2. Wachtlijstbemiddeling aanvragen msz
   17. Wegwijs in de wet langdurige zorg
    1. Ben je dubbel verzekerd
   18. Zorg in de laatste levensfase
   19. Zorgteam
    1. Contact met een adviseur van het zorgteam
   20. Zwangerschap en geboorte
    1. Kraampakket
  12. Zorgverzekering

   1. 18 jaar
    1. Mijn kind wordt 18
   2. Aanvullende verzekering
    1. Basis
    2. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    3. Jongeren Start
    4. Plus
   3. Basisverzekering
    1. Belangrijkste vragen zorgvariatiepolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgbewustpolis
    4. Zorgvariatiepolis
   4. Buitenland
    1. Brexit zorg in het Verenigd Koninkrijk
    2. European Health Insurance Card
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Goed voorbereid op reis
    5. Helpline
    6. Internationale zorgpas
    7. Reisverzekering
    8. Studeren stage reizen
    9. Wonen in buitenland
   5. Collectiviteitsnummers
   6. Eigen risico
   7. Juiste keuze
   8. Premie berekenen
   9. Tandartsverzekering
   10. Tarieven
   11. Vergelijking 2024
   12. Zorgpremie
Naar boven