1. Home

  1. Zorgverzekering

   1. Basisverzekering
    1. Zorg op maatpolis
    2. Zorgbewustpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   2. Aanvullende verzekering
    1. Basis
    2. Plus
    3. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
   3. Tandartsverzekering
   4. Collectiviteitsnummers
   5. Eigen risico
   6. Premieoverzicht
   7. Premieoverzicht 2019
   8. Premieoverzicht 2018
   9. Premieoverzicht 2017
   10. Premieoverzicht 2016
   11. Tarieven
   12. Tarieven 2019
   13. Buitenland
    1. Brexit
    2. Helpline
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Vaccinatiewereldbol
    5. Voorbereiding verblijf buitenland
    6. Reisverzekering
  2. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. Skinvision
   4. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   5. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   6. Alcoholproblemen behandeling
   7. Allergeenvrije schoenen
   8. Alternatieve geneesmiddelen
   9. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
   10. Ambulancevervoer
   11. Anti decubitus zitkussen en matras
   12. Anticonceptie tot 21 jaar
   13. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   14. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   15. Audiologische zorg
   16. Baarmoederverzakking behandeling
   17. Beademingsapparaat
   18. Bed aangepast
   19. Beeldschermloep
   20. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   21. Besnijdenis
   22. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   23. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
   24. Beweegprogramma
   25. Bijzondere optische hulpmiddelen
   26. Bladomslagapparatuur
   27. Blindengeleidehond
   28. Bloedcontrole door trombosedienst
   29. Bril contactlenzen en ooglaseren
   30. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   31. Buikwandcorrectie
   32. Buitenland planbare zorg
   33. Buitenland spoedeisende hulp
   34. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   35. Camouflagetherapie
   36. Casemanagement dementie
   37. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   38. Compressieapparatuur
   39. Computerbediening
   40. Condooms
   41. Contributie patientenvereniging
   42. Couveuse nazorg
   43. Daisy apparatuur
   44. Depressie preventie
   45. Diabetestestmateriaal
   46. Dialyse
   47. Dieetpreparaten
   48. Dieetproducten bij coeliakie
   49. Dietetiek
   50. Elastische kousen
   51. Elektrostimulator uitwendig
   52. Epilepsie alarmering
   53. Erfelijkheidsonderzoek
   54. Ergotherapie
   55. Ergotherapie begeleiding
   56. Eventrecording
   57. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Artrose in knie en heupgewrichten
    2. Kortdurende acute klachten
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    3. Looptherapie bij etalagebenen
    4. Oefentherapie bij COPD
    5. Aandoening lijst overheid
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    6. Bekkenfysiotherapie
   58. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   59. Geriatrische revalidatie
   60. Gezichtsontharing
   61. Gezichtsprothese
   62. Gezondheidscursussen
   63. Griepprik
   64. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   65. Hoortoestellen
    1. Extra service en producten
   66. Huidbehandelingen
   67. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
    2. Praktijkondersteuner
   68. Hulphond
   69. Hulpmiddel voor telefonie
   70. Incontinentiemateriaal
   71. Infuuspomp
   72. Inloophuizen voor kankerpatienten
   73. Insulinetoedieningsmateriaal
   74. Intensieve kindzorg
   75. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   76. Kankerzorg Care for Cancer
   77. Kap ter bescherming van de schedel
   78. Kortdurend verblijf zorginstelling
   79. Kraampakket
   80. Kraamzorg
   81. Kunstgebit
   82. Kunstgebit op implantaten
   83. Lactatiekundige
   84. Leefstijlcoaching
   85. Lichttherapie
   86. Lingerie aangepast
   87. Logeerkosten
   88. Logopedie
   89. Mammaprothese
   90. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    2. Vervangende mantelzorg
   91. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   92. Medicijnen
   93. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   94. Mobiliteitshulpmiddelen
   95. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   96. Mondzorg bij ongevallen
   97. MRA beugel
   98. MRI scan
   99. Oncologische nazorg
   100. Ooglidcorrectie
   101. Oogprothese
   102. Oorcorrectie
   103. Orgaantransplantatie
   104. Orthese
   105. Orthodontie
   106. Orthodontie in bijzondere gevallen
   107. Orthopedische schoenen
   108. OSAS apparatuur
   109. Overige voethulpmiddelen
   110. Pakketoverzichten
   111. Palliatief terminale zorg
   112. PEP masker
   113. Personenalarmering
   114. Pgb verpleging en verzorging
   115. Plastische chirurgie
   116. Plaswekker
   117. Positietrainer
   118. Prothese
   119. Pruik
   120. Redressiehelm
   121. Reiskosten ziekenbezoek
   122. Revalidatie
   123. Robotmanipulator en eetapparaten
   124. Schrijfmachine rekenmachine
   125. Second opinion
   126. Slijmuitzuigapparatuur
   127. Solo apparatuur
   128. Spataderen
   129. Sportarts advies
   130. Spraakversterker
   131. Spraakvervangende hulpmiddelen
   132. Sta orthese
   133. Stemprothese en tracheostoma
   134. Sterilisatie
   135. Steunzolen
   136. Stoel aangepast
   137. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   138. Stoppen met roken
   139. Stottertherapie
   140. Tabletten tegen exotische ziekten
   141. Tactiele leesapparatuur
   142. Tafel aangepast
   143. Tand en mondzorg
   144. Tandzorg bijzondere gevallen
   145. Tandzorg tot 18 jaar
   146. Tandzorg vanaf 18 jaar
   147. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   148. Thuisbewakingsmonitor
   149. Thuisdialyse
   150. Trippelstoel
   151. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   152. Vaccinaties
   153. Valpreventie
   154. Verbandmiddelen
   155. Verbandschoenen
   156. Verbruiksartikel
   157. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   158. Vernevelaar en hypertoon zout
   159. Verslavingszorg
   160. Vervoer
   161. Verzorgingsartikelen
   162. Voeding hulpmiddel toediening
   163. Voedingsadvies
   164. Voetzorg
    1. Podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen
    2. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen
    3. Voetzorg bij diabetes
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    5. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
    6. Podotherapie en voetzorg bij reumatoide artritis
   165. Voorlees en memoapparatuur
   166. Voorwaardelijke zorg
   167. Voorwaarden
    1. Actueel
    2. 2019
    3. 2018
    4. 2017
   168. Voorzetkamer
   169. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
   170. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   171. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisartsenzorg
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    9. Wachttijden wijkverpleging
   172. Wek en waarschuwingsinstallatie
   173. Wijkverpleging
   174. Wijzigingen
    1. Basisverzekering
    2. Basis
    3. Jongeren
    4. Plus
    5. Top Collectief
    6. Tandarts
    7. Uitgebreide tandarts
   175. Zelfmanagement
   176. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   177. Zelfstandig behandelcentrum
   178. Ziekenhuisopname
   179. Zitorthese en ligorthese
   180. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   181. Zuurstof
   182. Zwangerschapscursus
   183. Zwangerschapsonderzoek
   184. Zwemmen in warm water
  3. Zorgadvies

   1. Contact
    1. App de verpleegkundige
    2. Medisch specialisten
   2. Themas
    1. Overgewicht en afvallen
    2. Zwangerschap en geboorte
     1. Kraampakket
    3. Dementie
     1. Aanvraag hulp mantelzorg
    4. Mantelzorg
    5. Kanker
    6. Zorg in de laatste levensfase
   3. Zorg regelen
    1. Wachtlijstbemiddeling
    2. Goed gesprek met de dokter
    3. Wegwijs in de wet langdurige zorg
     1. Ben je dubbel verzekerd
    4. Zorgteam
     1. Contact met een adviseur van het zorgteam
     2. Hulp voor mantelzorgers
    5. Medisch advies
    6. Second opinion
     1. Best Doctors
    7. Re integratiemodule
     1. Fysiopol
     2. Psychopol
     3. Combipol
     4. Oncopol
     5. Audiopol
     6. Gecontracteerde interventiebedrijven
  4. Service en contact

   1. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   2. Je pakket bekijken
   3. Je zorgkosten bekijken
   4. Verschil tussen natura en restitutie
   5. 18 jaar wat betekent dit voor jouw zorgverzekering
   6. Aanmelden voor de PZP
   7. Aanvullende verzekering kiezen of wijzigen bij zwangerschap
   8. Acceptemail
   9. Acceptgiro
   10. Afhandeling van je nota
   11. Akkoordverklaring aanvragen
   12. Akkoordverklaring bekijken
   13. Akkoordverklaring overnemen bij overstappen
   14. Akkoordverklaring voor zorg
   15. Alle declaraties bekijken
   16. Andere huisarts kiezen
   17. Arbeidsongeschiktheid doorgeven
   18. Automatische incasso
   19. Betaaltermijn wijzigen
   20. Betaalwijze wijzigen
   21. Betalingsregeling aanvragen
   22. Buitenlandse zorgkosten declareren
   23. Declaratieformulier aanvragen
   24. Eigen risico gespreid betalen
   25. Eigen risico wijzigen
   26. Geboorte doorgeven
   27. Gevolgen polis bij een scheiding
   28. Gezinslid toevoegen
   29. Gezinslid uitschrijven
   30. Hoe herken je valse berichten
   31. Kijk welke zorg je vergoed krijgt
   32. Klacht over PZP melden
   33. Klacht over zorgverlener melden
   34. Mijn PZP
   35. Mogelijk onjuiste nota melden
   36. Naar de apotheek
   37. Zorgkosten declareren
   38. Openstaande rekeningen bekijken
   39. Overstappen naar andere eenheid
   40. Overstappen op digitale post
   41. Pensioen doorgeven
   42. Persoonsgegevens wijzigen
   43. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   44. Pgb verpleging en verzorging declareren
   45. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   46. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   47. Postadressen
   48. Premie betalen via salaris
   49. PZP magazine
   50. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   51. Reiskosten declareren
   52. Rekening eigen risico betalen
   53. Rekeningnummer pzp
   54. Rekeningnummer wijzigen
   55. Scheiding doorgeven
   56. Stand eigen risico bekijken
   57. Stand maximale vergoedingen bekijken
   58. Stuur je vraag
   59. Telefoon
   60. Terugbetaling eigen risico
   61. UZOVI code
   62. Vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners
   63. Vergoedingen bekijken
   64. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   65. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   66. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   67. Vind een zorgverlener
   68. Vind en vergelijk de kosten van je behandeling
   69. Voor deze zorg betaal je geen eigen risico
   70. Voordelen gecontracteerde zorg
   71. Wat doet een praktijkondersteuner
   72. Wat is het eigen risico
   73. Wat is het voorkeursbeleid
   74. Welke kosten betaal je bij de apotheek
   75. Welke kosten kan een huisarts in rekening brengen
   76. Whatsapp
   77. Wijziging doorgeven
   78. Zo werkt je zorgverzekering
   79. Zorgkosten en financiele gevolgen bij een scheiding
   80. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
   81. Zorgverzekering opzeggen
   82. Zorgverzekering wijzigen
  5. Veelgestelde vragen

   1. Best doctors
   2. Eigen risico
   3. Vergoedingen
   4. Zorgverzekering
   5. Jaarpremie betalen
  6. Klantvoordeel

   1. Gezondheidsproducten
    1. Brillen en lenzen korting
    2. Kinderbrillen
    3. Huisstofmijtallergie
   2. Ontspanning en reizen
    1. Sporten met korting
    2. Thuisvaccinatie
    3. Voordelig naar de sauna
  7. Formulieren

   1. Klacht indienen over PZP
   2. Klacht indienen over zorgverlener
  8. Cookies

   1. Overzicht
  9. Disclaimer

  10. Behandeling tandartsangst

  11. Privacy

  12. Zoekresultaten

  13. Sitemap

 2. Over PZP

  1. Inkoop van zorg

  2. Wie wij zijn

  3. Wat wij doen

   1. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
   2. Tegen fraude
   3. Premiebeleid
Naar boven