1. Home

  1. Zorgverzekering

   1. Basisverzekering
    1. Zorg op maatpolis
    2. Zorgbewustpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   2. Aanvullende verzekering
    1. Basis
    2. Plus
    3. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
   3. Tandartsverzekering
   4. Collectiviteitsnummers
   5. Eigen risico
   6. Premieoverzicht
   7. Premieoverzicht 2019
   8. Premieoverzicht 2018
   9. Premieoverzicht 2017
   10. Premieoverzicht 2016
   11. Tarieven
   12. Tarieven 2019
   13. Buitenland
    1. Brexit
    2. Helpline
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Vaccinatiewereldbol
    5. Voorbereiding verblijf buitenland
    6. Reisverzekering
  2. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. Skinvision
   4. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   5. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   6. Alcoholproblemen behandeling
   7. Allergeenvrije schoenen
   8. Alternatieve geneesmiddelen
   9. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
   10. Ambulancevervoer
   11. Anti decubitus zitkussen en matras
   12. Anticonceptie tot 21 jaar
   13. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   14. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   15. Audiologische zorg
   16. Baarmoederverzakking behandeling
   17. Beademingsapparaat
   18. Bed aangepast
   19. Beeldschermloep
   20. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   21. Besnijdenis
   22. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   23. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
   24. Beweegprogramma
   25. Bijzondere optische hulpmiddelen
   26. Bladomslagapparatuur
   27. Blindengeleidehond
   28. Bloedcontrole door trombosedienst
   29. Bril contactlenzen en ooglaseren
   30. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   31. Buikwandcorrectie
   32. Buitenland planbare zorg
   33. Buitenland spoedeisende hulp
   34. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   35. Camouflagetherapie
   36. Casemanagement dementie
   37. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   38. Compressieapparatuur
   39. Computerbediening
   40. Condooms
   41. Contributie patientenvereniging
   42. Couveuse nazorg
   43. Daisy apparatuur
   44. Diabetestestmateriaal
   45. Dialyse
   46. Dieetpreparaten
   47. Dieetproducten bij coeliakie
   48. Dietetiek
   49. Elastische kousen
   50. Elektrostimulator uitwendig
   51. Epilepsie alarmering
   52. Erfelijkheidsonderzoek
   53. Ergotherapie
   54. Ergotherapie begeleiding
   55. Eventrecording
   56. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Artrose in knie en heupgewrichten
    2. Kortdurende acute klachten
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    3. Looptherapie bij etalagebenen
    4. Oefentherapie bij COPD
    5. Aandoening lijst overheid
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    6. Bekkenfysiotherapie
   57. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   58. Geriatrische revalidatie
   59. Gezichtsontharing
   60. Gezichtsprothese
   61. Gezondheidscursussen
   62. Griepprik
   63. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   64. Hoortoestellen
    1. Extra service en producten
   65. Huidbehandelingen
   66. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
    2. Praktijkondersteuner
   67. Hulphond
   68. Hulpmiddel voor telefonie
   69. Incontinentiemateriaal
   70. Infuuspomp
   71. Inloophuizen voor kankerpatienten
   72. Insulinetoedieningsmateriaal
   73. Intensieve kindzorg
   74. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   75. Kankerzorg Care for Cancer
   76. Kap ter bescherming van de schedel
   77. Kortdurend verblijf zorginstelling
   78. Kraampakket
   79. Kraamzorg
   80. Kunstgebit
   81. Kunstgebit op implantaten
   82. Lactatiekundige
   83. Leefstijlcoaching
   84. Lichttherapie
   85. Lingerie aangepast
   86. Logeerkosten
   87. Logopedie
   88. Mammaprothese
   89. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    2. Vervangende mantelzorg
   90. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   91. Medicijnen
   92. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   93. Mobiliteitshulpmiddelen
   94. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   95. Mondzorg bij ongevallen
   96. MRA beugel
   97. MRI scan
   98. Oncologische nazorg
   99. Ooglidcorrectie
   100. Oogprothese
   101. Oorcorrectie
   102. Orgaantransplantatie
   103. Orthese
   104. Orthodontie
   105. Orthodontie in bijzondere gevallen
   106. Orthopedische schoenen
   107. OSAS apparatuur
   108. Overige voethulpmiddelen
   109. Pakketoverzichten
   110. Palliatief terminale zorg
   111. PEP masker
   112. Personenalarmering
   113. Pgb verpleging en verzorging
   114. Plastische chirurgie
   115. Plaswekker
   116. Positietrainer
   117. Prothese
   118. Pruik
   119. Redressiehelm
   120. Reiskosten ziekenbezoek
   121. Revalidatie
   122. Robotmanipulator en eetapparaten
   123. Schrijfmachine rekenmachine
   124. Second opinion
   125. Slijmuitzuigapparatuur
   126. Solo apparatuur
   127. Spataderen
   128. Sportarts advies
   129. Spraakversterker
   130. Spraakvervangende hulpmiddelen
   131. Sta orthese
   132. Stemprothese en tracheostoma
   133. Sterilisatie
   134. Steunzolen
   135. Stoel aangepast
   136. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   137. Stoppen met roken
   138. Stottertherapie
   139. Tabletten tegen exotische ziekten
   140. Tactiele leesapparatuur
   141. Tafel aangepast
   142. Tand en mondzorg
   143. Tandzorg bijzondere gevallen
   144. Tandzorg tot 18 jaar
   145. Tandzorg vanaf 18 jaar
   146. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   147. Thuisbewakingsmonitor
   148. Thuisdialyse
   149. Trippelstoel
   150. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   151. Vaccinaties
   152. Valpreventie
   153. Verbandmiddelen
   154. Verbandschoenen
   155. Verbruiksartikel
   156. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   157. Vernevelaar en hypertoon zout
   158. Verslavingszorg
   159. Vervoer
   160. Verzorgingsartikelen
   161. Voeding hulpmiddel toediening
   162. Voedingsadvies
   163. Voetzorg
    1. Podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen
    2. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen
    3. Voetzorg bij diabetes
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    5. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
    6. Podotherapie en voetzorg bij reumatoide artritis
   164. Voorlees en memoapparatuur
   165. Voorwaardelijke zorg
   166. Voorwaarden
    1. Actueel
    2. 2019
    3. 2018
    4. 2017
   167. Voorzetkamer
   168. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
   169. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   170. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisartsenzorg
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    9. Wachttijden wijkverpleging
   171. Wek en waarschuwingsinstallatie
   172. Wijkverpleging
   173. Wijzigingen
    1. Basisverzekering
    2. Basis
    3. Jongeren
    4. Plus
    5. Top Collectief
    6. Tandarts
    7. Uitgebreide tandarts
   174. Zelfmanagement
   175. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   176. Zelfstandig behandelcentrum
   177. Ziekenhuisopname
   178. Zitorthese en ligorthese
   179. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   180. Zuurstof
   181. Zwangerschapscursus
   182. Zwangerschapsonderzoek
   183. Zwemmen in warm water
  3. Zorgadvies

   1. Contact
    1. App de verpleegkundige
    2. Medisch specialisten
   2. Themas
    1. Overgewicht en afvallen
    2. Zwangerschap en geboorte
     1. Kraampakket
    3. Dementie
     1. Aanvraag hulp mantelzorg
    4. Mantelzorg
    5. Kanker
    6. Zorg in de laatste levensfase
   3. Zorg regelen
    1. Wachtlijstbemiddeling
    2. Goed gesprek met de dokter
    3. Wegwijs in de wet langdurige zorg
     1. Ben je dubbel verzekerd
    4. Zorgteam
     1. Contact met een adviseur van het zorgteam
     2. Hulp voor mantelzorgers
    5. Medisch advies
    6. Second opinion
     1. Best Doctors
    7. Re integratiemodule
     1. Fysiopol
     2. Psychopol
     3. Combipol
     4. Oncopol
     5. Audiopol
     6. Gecontracteerde interventiebedrijven
  4. Service en contact

   1. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   2. Je pakket bekijken
   3. Je zorgkosten bekijken
   4. Verschil tussen natura en restitutie
   5. 18 jaar wat betekent dit voor jouw zorgverzekering
   6. Aanmelden voor de PZP
   7. Aanvullende verzekering kiezen of wijzigen bij zwangerschap
   8. Acceptemail
   9. Acceptgiro
   10. Afhandeling van je nota
   11. Akkoordverklaring aanvragen
   12. Akkoordverklaring bekijken
   13. Akkoordverklaring overnemen bij overstappen
   14. Akkoordverklaring voor zorg
   15. Alle declaraties bekijken
   16. Andere huisarts kiezen
   17. Arbeidsongeschiktheid doorgeven
   18. Automatische incasso
   19. Betaaltermijn wijzigen
   20. Betaalwijze wijzigen
   21. Betalingsregeling aanvragen
   22. Buitenlandse zorgkosten declareren
   23. Declaratieformulier aanvragen
   24. Eigen risico gespreid betalen
   25. Eigen risico wijzigen
   26. Geboorte doorgeven
   27. Gevolgen polis bij een scheiding
   28. Gezinslid toevoegen
   29. Gezinslid uitschrijven
   30. Hoe herken je valse berichten
   31. Kijk welke zorg je vergoed krijgt
   32. Klacht over PZP melden
   33. Klacht over zorgverlener melden
   34. Mijn PZP
   35. Mogelijk onjuiste nota melden
   36. Naar de apotheek
   37. Zorgkosten declareren
   38. Openstaande rekeningen bekijken
   39. Overstappen naar andere eenheid
   40. Overstappen op digitale post
   41. Pensioen doorgeven
   42. Persoonsgegevens wijzigen
   43. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   44. Pgb verpleging en verzorging declareren
   45. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   46. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   47. Postadressen
   48. Premie betalen via salaris
   49. PZP magazine
   50. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   51. Reiskosten declareren
   52. Rekening eigen risico betalen
   53. Rekeningnummer pzp
   54. Rekeningnummer wijzigen
   55. Scheiding doorgeven
   56. Stand eigen risico bekijken
   57. Stand maximale vergoedingen bekijken
   58. Stuur je vraag
   59. Telefoon
   60. Terugbetaling eigen risico
   61. UZOVI code
   62. Vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners
   63. Vergoedingen bekijken
   64. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   65. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   66. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   67. Vind een zorgverlener
   68. Vind en vergelijk de kosten van je behandeling
   69. Voor deze zorg betaal je geen eigen risico
   70. Voordelen gecontracteerde zorg
   71. Wat doet een praktijkondersteuner
   72. Wat is het eigen risico
   73. Wat is het voorkeursbeleid
   74. Welke kosten betaal je bij de apotheek
   75. Welke kosten kan een huisarts in rekening brengen
   76. Whatsapp
   77. Wijziging doorgeven
   78. Zo werkt je zorgverzekering
   79. Zorgkosten en financiele gevolgen bij een scheiding
   80. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
   81. Zorgverzekering opzeggen
   82. Zorgverzekering wijzigen
  5. Veelgestelde vragen

   1. Best doctors
   2. Eigen risico
   3. Vergoedingen
   4. Zorgverzekering
   5. Jaarpremie betalen
  6. Klantvoordeel

   1. Gezondheidsproducten
    1. Brillen en lenzen korting
    2. Kookboek
    3. Kinderbrillen
    4. Huisstofmijtallergie
   2. Ontspanning en reizen
    1. Sporten met korting
    2. Thuisvaccinatie
    3. Voordelig naar de sauna
  7. Formulieren

   1. Klacht indienen over PZP
   2. Klacht indienen over zorgverlener
  8. Cookies

   1. Overzicht
  9. Disclaimer

  10. Behandeling tandartsangst

  11. Privacy

  12. Zoekresultaten

  13. Sitemap

 2. Over PZP

  1. Inkoop van zorg

  2. Wie wij zijn

  3. Wat wij doen

   1. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
   2. Tegen fraude
   3. Premiebeleid
Naar boven