Sitemap

 1. Home

  1. Coronavirus

  2. Zorgverzekering

   1. Basisverzekering
    1. Zorg op maatpolis
    2. Zorgbewustpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   2. Juiste keuze
   3. Aanvullende verzekering
    1. Basis
    2. Plus
    3. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    4. Jongeren Start
   4. Tandartsverzekering
   5. Premie berekenen
    1. Aanmelden
     1. Bedankt
     2. Uploaden
    2. Winkelmandje
   6. Collectiviteitsnummers
   7. Eigen risico
   8. 18 jaar
   9. Premieoverzicht
   10. Tarieven
   11. Buitenland
    1. Brexit
    2. Helpline
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Goed voorbereid op reis
    5. Reisverzekering
  3. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. Bevalling
   4. Corona herstelzorg
   5. Online gezondheidsprogramma's
   6. Skinvision
   7. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   8. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   9. Alcoholproblemen behandeling
   10. Allergeenvrije schoenen
   11. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
   12. Ambulancevervoer
   13. Anti decubitus zitkussen en matras
   14. Anticonceptie tot 21 jaar
   15. Anticonceptie vanaf 21 jaar
   16. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   17. Audiologische zorg
   18. Baarmoederverzakking behandeling
   19. Beademingsapparaat
   20. Bed aangepast
   21. Beeldschermloep
   22. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   23. Besnijdenis
   24. Bijzondere optische hulpmiddelen
   25. Bladomslagapparatuur
   26. Blindengeleidehond
   27. Bloedcontrole door trombosedienst
   28. Bril en contactlenzen
   29. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   30. Buikwandcorrectie
   31. Buitenland niet spoedeisende zorg
   32. Buitenland spoedeisende hulp
   33. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   34. Camouflagetherapie
   35. Casemanagement dementie
   36. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   37. Compressieapparatuur
   38. Computerbediening
   39. Condooms
   40. Contributie patientenvereniging
   41. Couveuse nazorg
   42. Daisy apparatuur
   43. Diabetestestmateriaal
   44. Dialyse
   45. Dieetpreparaten
   46. Dieetproducten bij coeliakie
   47. Dieetadvisering
   48. Elastische kousen
   49. Elektrostimulator uitwendig
   50. Epilepsie alarmering
   51. Erfelijkheidsonderzoek
   52. Ergotherapie
   53. Ergotherapie begeleiding
   54. Eventrecording
   55. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Aandoening lijst overheid tot 18 jaar
    2. Aandoening lijst overheid vanaf 18 jaar
    3. Artrose in knie en heupgewrichten
    4. Fysiotherapie tot 18 jaar
    5. Fysiotherapie vanaf 18 jaar
    6. Lijst chronische aandoeningen
    7. Looptherapie bij etalagebenen
    8. Oefentherapie bij COPD
    9. Bekkenfysiotherapie
   56. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   57. Geriatrische revalidatie
   58. Gezichtsontharing
   59. Gezichtsprothese
   60. Gezondheidscursussen
   61. Griepprik
   62. Hoortoestellen
   63. Huidbehandelingen
   64. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
    2. Praktijkondersteuner
   65. Hulphond
   66. Hulpmiddel voor telefonie
   67. Incontinentiemateriaal
   68. Infuuspomp
   69. Inloophuizen voor kankerpatiënten
   70. Insulinetoedieningsmateriaal
   71. Intensieve kindzorg
   72. Kanker bij kinderen onderzoek
   73. Kankerzorg Care for Cancer
   74. Kap ter bescherming van de schedel
   75. Kortdurend verblijf zorginstelling
   76. Kraampakket
   77. Kraamzorg
   78. Kunstgebit
   79. Kunstgebit op implantaten
   80. Lactatiekundige
   81. Leefstijlcoaching
   82. Lichttherapie
   83. Lingerie aangepast
   84. Logeerkosten
   85. Logopedie
   86. Mammaprothese
   87. Mantelzorg
    1. Vervangende mantelzorg
   88. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   89. Medicijnen
   90. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   91. Mobiliteitshulpmiddelen
   92. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   93. Mondzorg bij ongevallen
   94. MRA beugel
   95. MRI scan
   96. Oncologische nazorg
   97. Ooglaseren
   98. Ooglidcorrectie
   99. Oogprothese
   100. Flapoorcorrectie
   101. Orgaantransplantatie
   102. Orthese
   103. Orthodontie
   104. Orthodontie in bijzondere gevallen
   105. Orthopedische schoenen
   106. OSAS apparatuur
   107. Pakketoverzichten
   108. Palliatief terminale zorg
   109. PEP masker
   110. Personenalarmering
   111. Pgb verpleging en verzorging
   112. Plastische chirurgie
   113. Plaswekker
   114. Positietrainer
   115. Prothese
   116. Pruik
   117. Redressiehelm
   118. Reiskosten ziekenbezoek
   119. Revalidatie
   120. Robotmanipulator en eetapparaten
   121. Schrijfmachine rekenmachine
   122. Second opinion
   123. Slijmuitzuigapparatuur
   124. Solo apparatuur
   125. Spataderen
   126. Sportarts advies
   127. Spraakversterker
   128. Spraakvervangende hulpmiddelen
   129. Sta orthese
   130. Stemprothese en tracheostoma
   131. Sterilisatie
   132. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
   133. Stoel aangepast
   134. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   135. Stoppen met roken
   136. Tactiele leesapparatuur
   137. Tafel aangepast
   138. Tand en mondzorg
   139. Tandzorg bijzondere gevallen
   140. Tandzorg tot 18 jaar
   141. Tandzorg vanaf 18 jaar
   142. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   143. Thuisbewakingsmonitor
   144. Thuisdialyse
   145. Trippelstoel
   146. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   147. Reisvaccinaties
   148. Valpreventie
   149. Verbandmiddelen
   150. Verbandschoenen
   151. Verbruiksartikel
   152. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   153. Vernevelaar en hypertoon zout
   154. Verslavingszorg
   155. Vervoer
   156. Verzorgingsartikelen
   157. Voeding hulpmiddel toediening
   158. Voedingsadvies
   159. Voetzorg
    1. Voetbehandelingen
    2. Voetbehandeling diabetes
    3. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   160. Voorlees en memoapparatuur
   161. Voorwaardelijke zorg
   162. Voorwaarden
    1. 2020
    2. Actueel
    3. 2019
    4. 2018
   163. Voorzetkamer
   164. Consult overgang
   165. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. IVF en ICSI
    2. KI en IUI
   166. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisartsenzorg
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Staarbehandeling
    9. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    10. Wachttijden wijkverpleging
   167. Wek en waarschuwingsinstallatie
   168. Wijkverpleging
   169. Wijzigingen
    1. Basisverzekering
    2. Basis
    3. Jongeren
    4. Plus
    5. Top Collectief
    6. Tandarts
    7. Uitgebreide tandarts
   170. Zelfmanagement
   171. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   172. Zelfstandig behandelcentrum
   173. Zitorthese en ligorthese
   174. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   175. Zuurstof
   176. Zwangerschap en geboorte
   177. Zwangerschapsonderzoek
   178. Zwemmen in warm water
  4. Zorgadvies

   1. App de verpleegkundige
   2. Mantelzorg
   3. Medisch specialisten
   4. Controleer je huid met Skinvision
   5. Gezondheidslijn
   6. Overgewicht en afvallen
   7. Zwangerschap en geboorte
    1. Kraampakket
   8. Dementie
   9. Kanker
   10. Zorg in de laatste levensfase
   11. Wachtlijstbemiddeling
   12. Goed gesprek met de dokter
   13. Re integratiemodule
    1. Fysiopol
    2. Psychopol
    3. Combipol
    4. Oncopol
    5. Audiopol
    6. Gecontracteerde interventiebedrijven
   14. Online GGZ
   15. Wegwijs in de wet langdurige zorg
    1. Ben je dubbel verzekerd
   16. Zorgteam
    1. Contact met een adviseur van het zorgteam
    2. Hulp voor mantelzorgers
   17. Second opinion
    1. Best Doctors
  5. Service en contact

   1. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   2. 18 jaar wat betekent dit voor jouw zorgverzekering
   3. Aanmelden voor de PZP
   4. Acceptemail
   5. Acceptgiro
   6. Akkoordverklaring aanvragen
   7. Akkoordverklaring bekijken
   8. Akkoordverklaring overnemen bij overstappen
   9. Akkoordverklaring voor zorg
   10. Alle declaraties bekijken
   11. Andere huisarts kiezen
   12. Arbeidsongeschiktheid doorgeven
   13. Automatische incasso
   14. Betaaltermijn wijzigen
   15. Betaalwijze wijzigen
   16. Betalen premie na wijziging polis
   17. Betalingsregeling aanvragen
   18. Buitenlandse zorgkosten declareren
   19. Declaratieformulier aanvragen
   20. Eigen risico gespreid betalen
   21. Eigen risico wijzigen
   22. Geboorte doorgeven
   23. Gevolgen scheiden of uit elkaar gaan
   24. Gezinslid toevoegen
   25. Gezinslid uitschrijven
   26. Hoe herken je valse berichten
   27. Je pakket bekijken
   28. Je zorgkosten bekijken
   29. Kijk welke zorg je vergoed krijgt
   30. Klacht over PZP melden
   31. Klacht over zorgverlener melden
   32. Mijn PZP
   33. Mogelijk onjuiste nota melden
   34. Naar de apotheek
   35. Openstaande rekeningen bekijken
   36. Overstappen naar andere eenheid
   37. Overstappen op digitale post
   38. Pensioen doorgeven
   39. Persoonsgegevens wijzigen
   40. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   41. Pgb verpleging en verzorging declareren
   42. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   43. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   44. Postadressen
   45. Premie betalen via salaris
   46. PZP magazine
   47. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   48. Reiskosten declareren
   49. Rekening eigen risico betalen
   50. Rekeningnummer pzp
   51. Rekeningnummer wijzigen
   52. Scheiding doorgeven
   53. Stand maximale vergoedingen bekijken
   54. Stuur je vraag
   55. Telefoon
   56. Terugbetaling eigen risico
   57. UZOVI code
   58. Vergoeding niet gecontracteerde zorg
   59. Vergoedingen bekijken
   60. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   61. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   62. Verschil tussen natura en restitutie
   63. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   64. Vind een zorgverlener
   65. Vind en vergelijk de kosten van je behandeling
   66. Voor deze zorg betaal je geen eigen risico
   67. Voordelen gecontracteerde zorg
   68. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   69. Wanneer kun je tussentijds opzeggen
   70. Wat doet een praktijkondersteuner
   71. Wat is het eigen risico
   72. Wat is het voorkeursbeleid
   73. Welke kosten betaal je bij de apotheek
   74. Welke kosten kan een huisarts in rekening brengen
   75. Whatsapp
   76. Wijziging doorgeven
   77. Zo werkt je zorgverzekering
   78. Zorgkosten declareren
   79. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
   80. Zorgverzekering opzeggen
  6. Klantvoordeel

   1. Brillen en lenzen korting
   2. Computerbril
   3. Huisstofmijtallergie
   4. Kinderbrillen
   5. Kookboek
   6. Sporten met korting
   7. Thuisvaccinatie
   8. Under armour
  7. Formulieren

   1. Klacht indienen over PZP
   2. Klacht indienen over zorgverlener
  8. Cookies

   1. Overzicht
  9. Disclaimer

  10. Behandeling tandartsangst

  11. Privacy

  12. Zoekresultaten

  13. Sitemap

 2. Over PZP

  1. Inkoop van zorg

  2. Wie wij zijn

  3. Wat wij doen

   1. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
   2. Tegen fraude
   3. Premiebeleid
Naar boven
Naar boven