Vergoeding positietrainer

Wat krijg je vergoed voor een positietrainer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je POSA (Positieafhankelijk Obstructief Slaap Apneu)? En heeft een longarts, keel-neus-oorarts (KNO-arts), neuroloog of verpleegkundig specialist dit bij je vastgesteld? Dan krijg je de positietrainer vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor positietrainers? Vind een leverancier bij je in de buurt. De leveranciers leveren door heel Nederland. Je moet de leverancier een medische diagnose laten zien van je arts.

Akkoordverklaring bij niet-gecontracteerde leveranciers
Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Naast de algemene richtlijnen voor de akkoordverklaring zijn de volgende zaken daarbij belangrijk:

  • De zorgaanvraag moet volledig ingevuld en ondertekend zijn.
  • Je medisch of verpleegkundig specialist moet op de zorgaanvraag aangeven dat er een geslaagde proefplaatsing (van minimaal 2 weken) is geweest.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat je de apparatuur langdurig gaat gebruiken.
  • Uit de zorgaanvraag moet blijken dat de proefperiode is doorlopen met gelijksoortige apparatuur als wordt aangevraagd.

Jaarlijkse controle van het apparaat
We willen dat je baat hebt bij de positietrainer. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. Je leverancier controleert jaarlijks of je positietrainer nog goed werkt en of er verbeteringen nodig zijn. Daarom leest je leverancier je positietrainer jaarlijks op afstand uit of je stuurt zelf de SD-kaart op.

Wil je om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan kan dit ook gedaan worden door je behandelend medisch of verpleegkundig specialist. Vul dan samen de  ’Verklaring registratie positietrainer’ in.

De jaarlijkse controle van de positietrainer is verplicht, en staat vermeld in het reglement Hulpmiddelen.

Werkt je positietrainer niet goed meer of heb je hem niet meer nodig?
We vragen van je leverancier dat de positietrainer gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is.
Neem contact op met je leverancier als de positietrainer niet goed meer werkt. De leverancier beoordeelt of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je hem niet meer nodig? Meld dit dan aan je leverancier. De positietrainer wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven