Aanmelden voor de PZP

Lees meer over het aanmelden voor de Politie Zorgpolis, tussentijds overstappen en het meeverzekeren van je gezin bij PZP. Advies over je pakket of premie? Neem dan contact op met het Accountteam PZP.

Hoe meld je je aan?

Kies op deze pagina de eenheid waarvoor je werkt en meld je digitaal aan.

Voorwaarden voor aanmelden

Niet iedereen kan zich aanmelden voor de zorgcollectiviteit van de Politie. Je mag je aanmelden als je voldoet aan één van deze voorwaarden:

  • Je bent in loondienst bij de politie.
  • Je bent inactief of postactief doordat je een direct ingaand pensioen of uitkering vanuit de politie hebt en aansluitend bij PZP verzekerd bent.
  • Je bent onvrijwillig werkloos geworden vanuit de politie. Je blijft tot het einde van het kalenderjaar waarin je werkloos werd verzekerd bij PZP. Geef het zo snel mogelijk aan ons door als je werkloos bent geworden.
  • Je werkt als Politievrijwilliger.
  • Je gaat aansluitend op je aanstelling als Politievrijwilliger met pensioen (en je bent al verzekerd bij PZP).
  • Je bent een medewerker in dienst van de bonden (ACP, NPB en VHMP) of je bent een gepensioneerde van deze bonden.

Tussentijds overstappen

Is de politie jouw nieuwe werkgever en had je bij je oude werkgever al een collectieve verzekering? Dan kun je, aansluitend op je oude zorgverzekering, overstappen naar de PZP. Je hoeft dus niet te wachten tot 1 januari. Ben je niet collectief verzekerd? Dan kun je overstappen per 1 januari.

 

Heb je gezinsleden die collectief meeverzekerd zijn via je oude werkgever? Ook zij kunnen tussentijds overstappen naar de PZP en hoeven niet te wachten tot 1 januari.

Meeverzekeren van gezinsleden

Als je verzekerd bent bij de Politie Zorgpolis, kun je ook je partner meeverzekeren. Dit regel je makkelijk in Mijn PZP. Ga naar Mijn PZP. Of bel met het Accountteam PZP, 0800 023 12 90. Je mag je partner meeverzekeren als jullie:

  • samenwonen en op hetzelfde adres ingeschreven staan
  • een geregistreerd partnerschap hebben
  • getrouwd zijn Kinderen zijn verzekeringsplichtig.

 

Voor kinderen onder de 18 jaar moet een van de ouders een zorgverzekering afsluiten, maar voor hen hoeft geen nominale premie te worden betaald. Kinderen vanaf 18 jaar zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij een zorgverzekering hebben. Dat wil niet zeggen dat ze ook zelf verzekeringnemer moeten zijn. Meerderjarige kinderen die nog studeren of thuis wonen kunnen uiterlijk tot hun 31e meeverzekerd blijven bij hun ouders. Voor kinderen vanaf 18 jaar is wel premie verschuldigd.

 

Als jij en je partner verzekerd zijn bij verschillende zorgverzekeraars, kun je kiezen bij welke verzekeraar je de kinderen onderbrengt. Als je beiden bij dezelfde verzekeraar bent ingeschreven, maar met een ander soort polis, mag je ook kiezen bij welke ouder de kinderen worden aangemeld.

Veelgestelde vragen

Nee, dat kan niet.

 

Heb je al een basisverzekering en aanvullende verzekering bij ons? Dan kan je wel alleen de basisverzekering opzeggen, waardoor de aanvullende verzekering behouden blijft. Je betaalt dan wel een toeslag op de premie van de aanvullende verzekering van 25%.