Wat wij doen

Als zorgcollectiviteit is PZP ondergebracht bij CZ groep, een 100% zorgverzekeraar met 90 jaar ervaring. Als (gepensioneerde) politiemedewerker kun je bij ons een basis- en aanvullende verzekering afsluiten. Met onze verzekeringen bieden wij onze verzekerden tijdig toegang tot goede zorg, op maat voor de politie. Ook wordt nagedacht over toekomstbestendige zorg, onder andere via zorginkoop.

Onze service voor verzekerden

De kennis en ervaring die wij in huis hebben, zetten wij in om onze verzekerden zo goed mogelijk te begeleiden op het moment dat zij zorg nodig hebben. Wij helpen hen de juiste zorg te vinden en te regelen. In alles wat met hun zorgverzekering te maken heeft, zorgen wij voor service en gemak.

PZP service 

Re-integratie

Wij denken actief mee over je re-integratie. Daarom bieden wij vier modules aan om je re-integratie te bevorderen én om je klachten te voorkomen. Fysiopol, Psychopol, Combipol en Oncopol.

Lees meer over de PZP re-integratiemodules

CZ groep zorgbeleid

Als zorgverzekeraar koopt CZ groep voor veel verzekerden tegelijk zorg in. Ze maakt afspraken met zorgaanbieders over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Op deze manier dragen wij bij aan betere zorg in Nederland. Ook voor jou.

Ons premiebeleid

Bij het berekenen van de premie heeft CZ groep maar één doel: een stabiele premie voor haar verzekerden. CZ groep heeft geen winstoogmerk en zet eventuele positieve resultaten in voor het op peil houden van de nodige reserves en een goede premie op de lange termijn.

Algemeen-NaarBoven