Onze service

Wij zorgen voor service en gemak bij alles wat met de zorgverzekering te maken heeft. Van aanmelding en inzicht in vergoedingen tot het indienen van declaraties. Wij streven naar je enthousiasme over ons en je wens om verzekerde bij ons te zijn en blijven.

Onze service

Contact met onze organisatie moet voor onze verzekerden gemakkelijk, duidelijk en klantgericht verlopen. We zorgen daarom voor goede, snelle informatieverstrekking en zo correct mogelijke verwerking van alle administratieve handelingen. We streven er hierbij naar om richting onze verzekerden altijd actueel en persoonlijk te zijn. Ongeacht of een verzekerde ons belt, mailt of bezoekt; onze medewerkers hebben de juiste informatie voor handen om van dienst te zijn.

PZP service

Persoonlijke begeleiding

In Nederland is de zorg soms complex geregeld. We zien in de praktijk dat mensen tegen veel zaken aanlopen en vragen hebben als zij zorg nodig hebben. Vaak weten ze niet waar ze de juiste ondersteuning kunnen vinden. Wij helpen onze verzekerden de juiste zorg te vinden en te regelen. Dit varieert van hulp bij het voorbereiden op een gesprek met een arts en wachtlijstbemiddeling tot het aanvragen van een second opinion en het vinden van de beste zorgverlener voor een bepaalde zorgvraag. Met ons PZP Zorgteam en diverse (digitale) begeleidingsdiensten staan wij voor onze verzekerden klaar. Ook als zij mantelzorger voor iemand anders zijn.

PZP persoonlijke begeleiding

Klantonderzoek

De mening van onze verzekerden is heel belangrijk voor ons. Wij voeren daarom regelmatig onderzoek uit naar de tevredenheid over onze verzekeringen, service en diensten. Ook vragen wij onze verzekerden om hun ervaring met zorgverleners te delen. Hebben zij goede zorg ontvangen en zijn zij tevreden over de behandeling? Bij al onze onderzoeken is de privacy van verzekerden gegarandeerd.

Resultaten PZP klantonderzoek

Aandacht voor klachten

Wij behandelen ieder uiting van ongenoegen als klacht. De afdeling waarop de klacht betrekking heeft, behandelt deze inhoudelijk en alle klachten worden centraal geregistreerd. We verrichten analyses om knelpunten te achterhalen en werken daarop aan verbeteringen. Is iemand het niet eens met de afhandeling dan kan een heroverweging worden aangevraagd bij onze afdeling Juridische Zaken. Ook kunnen verzekerden de ombudsman van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) betrekken. Meer weten?

PZP klachtenprocedure

Naar boven