Over PZP: wie zijn wij?

De Politie Zorgpolis is een samenwerking tussen de Commissie PZP en zorgverzekeraar CZ. CZ treedt daarbij op als risicodragend verzekeraar. Lees meer over onze samenwerking.

Commissie PZP

De Commissie PZP is een samenwerking tussen de Politie (werkgever) en de werknemersorganisaties ACP, ANPV, NPB en Equipe. De rol van de Commissie is om gezamenlijk de belangen van de verzekerden te behartigen bij de verzekeraar waar de Politie Zorgpolis is ondergebracht. De PZP is als label ondergebracht bij CZ. De Commissie PZP is belast met het toezicht op de uitvoering van de Politie Zorgpolis en de werkgeversmodules.

Verantwoordelijkheden CZ

CZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop, hoogte en innen van de premie, inhoud van de verzekeringspakketten, administratieve afhandeling van de polissen, declaraties en akkoordverklaringen. De samenstelling van de inhoud en de hoogte van de premie van de aanvullende verzekeringen treden pas in werking na overeenstemming tussen CZ en de Commissie PZP.

Naar boven