Over PZP: wie zijn wij?

De Politie-Zorgpolis (PZP) is een samenwerking tussen de Stichting PZP Polis en zorgverzekeraar CZ. CZ treedt daarbij op als risicodragend verzekeraar. Lees meer over onze samenwerking.

Stichting PZP Polis

De Stichting PZP Polis is een samenwerking tussen de politievakbonden ACP, ANPV, NPB en Equipe. De Stichting is de contractpartner en haar rol is gezamenlijk de belangen van de verzekerden te behartigen bij de verzekeraar waar PZP is ondergebracht. Op dit moment is dat bij CZ. De Stichting PZP Polis is belast met het toezicht op de uitvoering van de Politie-Zorgpolis.

Verantwoordelijkheden CZ

CZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop, hoogte en innen van de premie, inhoud van de verzekeringspakketten, administratieve afhandeling van de polissen, declaraties en akkoordverklaringen. De samenstelling van de inhoud en de hoogte van de premie van de aanvullende verzekeringen treden pas in werking na overeenstemming tussen CZ en de Stichting PZP Polis.