Over PZP: wie zijn wij?

De Politie Zorgpolis is een samenwerking tussen de Commissie PZP en zorgverzekeraar CZ. CZ treedt daarbij op als risicodragend verzekeraar. Lees meer over onze samenwerking.

Commissie PZP

De Commissie PZP is een samenwerking tussen de werkgever en de werknemersorganisaties ACP, NPB en VMHP. En bestaat uit 3 vertegenwoordigers van de politiebonden ACP, NPB en VMHP, een adviseur van deze bonden en een afvaardiging van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (VtsPN). De PZP is als label ondergebracht bij CZ

Verantwoordelijkheden CZ

CZ is verantwoordelijk voor de zorginkoop, hoogte en innen van de premie, inhoud van de verzekeringspakketten, administratieve afhandeling van de polissen, declaraties en akkoordverklaringen.