Vergoedingen

Wat krijg je vergoed met je zorgverzekering van PZP? Bekijk je vergoeding.

  1. Aanpassingen aan confectieschoenen
  2. Acnebehandeling
  3. ADL hulpmiddelen
  4. Alcoholproblemen behandeling
  5. Allergeenvrije schoenen
  6. Alternatieve geneesmiddelen
  7. Alternatieve geneeswijzen
  8. Ambulancevervoer
  9. Anti decubitus zitkussen en matras
  10. Anticonceptie
  11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  12. Audiologische zorg
  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  6. Besnijdenis
  7. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  8. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  9. Beweegprogramma
  10. Bijzondere optische hulpmiddelen
  11. Bladomslagapparatuur
  12. Blindengeleidehond
  13. Bloedcontrole door trombosedienst
  14. Bril contactlenzen en ooglaseren
  15. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  16. Buikwandcorrectie
  17. Buitenland planbare zorg
  18. Buitenland spoedeisende hulp
  19. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  1. Camouflagetherapie
  2. Casemanagement dementie
  3. Cesar oefentherapie
  4. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  5. Compressieapparatuur
  6. Computerbediening
  7. Condooms
  8. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
  9. Contributie patientenvereniging
  10. Couveuse nazorg
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dieetproducten bij coeliakie
  7. Dietetiek
  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Epilepsie alarmering
  4. Erfelijkheidsonderzoek
  5. Ergotherapie
  6. Ergotherapie begeleiding
  7. Eventrecording
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  1. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscursussen
  6. Griepprik
  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Huidbehandelingen
  4. Huisartsenzorg
  5. Hulphond
  6. Hulpmiddel voor telefonie
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatienten
  4. Insulinetoedieningsmateriaal
  5. Intensieve kindzorg
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kunstgebit
  8. Kunstgebit op implantaten
  1. Lactatiekundige
  2. Leefstijlcoaching
  3. Lichttherapie
  4. Lingerie aangepast
  5. Logeerkosten
  6. Logopedie
  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorg
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mensendieck oefentherapie
  7. Mobiliteitshulpmiddelen
  8. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
  9. Mondzorg bij ongevallen
  10. MRA beugel
  11. MRI scan
  1. Oncologische nazorg
  2. Ooglaseren
  3. Ooglidcorrectie
  4. Oogprothese
  5. Oorcorrectie
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. Orthopedische schoenen
  11. OSAS apparatuur
  12. Overige voethulpmiddelen
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Positietrainer
  8. Prothese
  9. Pruik
  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ziekenbezoek
  3. Revalidatie
  4. Robotmanipulator en eetapparaten
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Skinvision
  4. Slijmuitzuigapparatuur
  5. Solo apparatuur
  6. Spataderen
  7. Sportarts advies
  8. Spraakversterker
  9. Spraakvervangende hulpmiddelen
  10. Sta orthese
  11. Stemprothese en tracheostoma
  12. Sterilisatie
  13. Steunzolen
  14. Stoel aangepast
  15. Stomamateriaal
  16. Stoppen met roken
  17. Stottertherapie
  1. Tabletten tegen exotische ziekten
  2. Tactiele leesapparatuur
  3. Tafel aangepast
  4. Tand en mondzorg
  5. Tandzorg bijzondere gevallen
  6. Tandzorg tot 18 jaar
  7. Tandzorg vanaf 18 jaar
  8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  9. Thuisbewakingsmonitor
  10. Thuisdialyse
  11. Trippelstoel
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  1. Vaccinaties
  2. Valpreventie
  3. Verbandmiddelen
  4. Verbandschoenen
  5. Verbruiksartikel
  6. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  7. Vernevelaar en hypertoon zout
  8. Verslavingszorg
  9. Vervoer
  10. Verzorgingsartikelen
  11. Voeding hulpmiddel toediening
  12. Voedingsadvies
  13. Voetzorg
  14. Voorlees en memoapparatuur
  15. Voorwaardelijke zorg
  16. Voorzetkamer
  17. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Ziekenhuisopname
  5. Zitorthese en ligorthese
  6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  7. Zuurstof
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek
  10. Zwemmen in warm water

Nog vragen? We zijn er voor je