Vergoedingen

Wat krijg je vergoed met je zorgverzekering van PZP? Bekijk je vergoeding.

  1. Acnebehandeling
  2. ADL hulpmiddelen
  3. Alcoholproblemen behandeling
  4. Alternatieve geneesmiddelen
  5. Alternatieve geneeswijzen
  6. Ambulancevervoer
  7. Anti decubitus zitkussen en matras
  8. Anticonceptie
  9. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  10. Audiologische zorg
  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  6. Besnijdenis
  7. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  8. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  9. Beweegprogramma
  10. Bijzondere optische hulpmiddelen
  11. Bladomslagapparatuur
  12. Blindengeleidehond
  13. Bloedcontrole door trombosedienst
  14. Bril contactlenzen en ooglaseren
  15. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  16. Buikwandcorrectie
  17. Buitenland niet spoedeisende hulp
  18. Buitenland spoedeisende hulp
  19. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  1. Camouflagetherapie
  2. Cesar oefentherapie
  3. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  4. Compressieapparatuur
  5. Computerbediening
  6. Condooms
  7. Contributie patientenvereniging
  8. Couveuse nazorg
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dieetproducten bij coeliakie
  7. Dietetiek
  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Epilepsie alarmering
  4. Erfelijkheidsonderzoek
  5. Ergotherapie
  6. Ergotherapie begeleiding
  7. Eventrecording
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  1. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing bij vrouwen
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscursussen
  6. Griepprik
  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Hospice
  4. Huidbehandelingen
  5. Huisartsenzorg
  6. Hulphond
  7. Hulpmiddel voor telefonie
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatienten
  4. Insulinetoedieningsmateriaal
  5. Intensieve kindzorg
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kronen bruggen en implantaten
  8. Kunstgebit
  9. Kunstgebit op implantaten
  1. Lactatiekundige
  2. Leefstijlinterventie gecombineerde
  3. Lichttherapie
  4. Lingerie aangepast
  5. Logeerkosten
  6. Logopedie
  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorg
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mensendieck oefentherapie
  7. Mobiliteit hulpmiddelen
  8. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
  9. Mondzorg bij ongevallen
  10. MRA beugel
  11. MRI scan
  1. Oncologische nazorg
  2. Ooglaseren
  3. Ooglidcorrectie
  4. Oogprothese
  5. Oorcorrectie
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. OSAS apparatuur
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Prothese
  8. Pruik
  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ziekenbezoek
  3. Revalidatie
  4. Robotmanipulator en eetapparaten
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Slijmuitzuigapparatuur
  4. Solo apparatuur
  5. Spataderen
  6. Sportarts advies
  7. Spraakversterker
  8. Spraakvervangende hulpmiddelen
  9. Sta orthese
  10. Stemprothese en tracheostoma
  11. Sterilisatie
  12. Stoel aangepast
  13. Stomamateriaal
  14. Stoppen met roken
  15. Stottertherapie
  1. Tabletten tegen exotische ziekten
  2. Tactiele leesapparatuur
  3. Tafel aangepast
  4. Tand en mondzorg
  5. Tandheelkunde bijzondere gevallen
  6. Tandheelkunde tot 18 jaar
  7. Tandheelkunde vanaf 18 jaar
  8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  9. Thuisbewakingsmonitor
  10. Thuisdialyse
  11. Trippelstoel
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  1. Vaccinaties
  2. Valpreventie
  3. Verbandmiddel
  4. Verbruiksartikel
  5. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  6. Vernevelaar en hypertoon zout
  7. Verslavingszorg
  8. Vervoer
  9. Verzorgingsartikelen
  10. Voeding hulpmiddel toediening
  11. Voedingsadvies
  12. Voetzorg
  13. Voorlees en memoapparatuur
  14. Voorwaardelijke zorg
  15. Voorzetkamer
  16. Vrouwen consult en advies
  17. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Ziekenhuisopname
  5. Zitorthese en ligorthese
  6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  7. Zuurstof
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek
  10. Zwemmen in warm water

Accountteam PZP