Vergoeding revalidatie

Wat krijg je vergoed voor revalidatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Revalidatiezorg onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist krijg je vergoed uit je basisverzekering als je een verwijzing hebt van je arts. Wij vergoeden de kosten van revalidatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist als je zo een handicap kunt voorkomen, verminderen of overwinnen. Het gaat om:

  • Stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen.
  • Een aandoening van het centrale zenuwstelsel, met als gevolg een beperking in communicatie, het verstandelijk vermogen of het gedrag.
  • Verblijf in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie waarvoor je meerdere dagen opgenomen wordt. Deze meerdaagse opname vindt plaats als verwacht wordt dat hiermee betere resultaten te behalen zijn dan met revalidatie zonder opname.
  • Deeltijd- of dagbehandeling in een revalidatie-instelling: het gaat hier om revalidatie zonder verblijf.

Ook vergoeden wij de kosten van geriatrische revalidatiezorg. Dit is revalidatiezorg voor kwetsbare ouderen na een ziekenhuisingreep.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Oncologische nazorg

Een bijzondere vorm van medisch specialistische revalidatie is oncologische revalidatie. Het gaat dan om ernstige problematiek zoals revalidatie na een amputatie of na andere chirurgische ingrepen met ernstige lichamelijke beperkingen tot gevolg. Andere vormen van nazorg vallen niet onder oncologische revalidatie maar worden aangeboden door bijvoorbeeld een fysiotherapeut of psycholoog. Deze zorg wordt grotendeels via de aanvullende verzekering vergoed. Voor deze soorten zorg bestaan andere vergoedingen uit de basisverzekering of aanvullende verzekering:

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Je kunt je selectie verfijnen op: ziekenhuis en vervolgens op revalidatiecentra.

Aanvraag en beoordeling akkoordverklaring medisch specialistische revalidatie (zonder opname)

Voor een medisch specialistische revalidatiebehandeling zonder opname moet je vooraf een akkoordverklaring hebben. Alleen dan vergoeden wij de kosten van de behandeling volgens je verzekeringsvoorwaarden. Met een akkoordverklaring heb je vooraf zekerheid over de hoogte van je vergoeding.

Ga je naar een gecontracteerde zorgverlener voor medisch specialistische revalidatie? Dan voert deze zorgverlener namens PZP de beoordeling uit en is het niet nodig vooraf een akkoordverklaring bij ons aan te vragen. De gecontracteerde zorgverlener beoordeelt op dezelfde manier als PZP dat doet en zal de akkoordverklaring voor je regelen.

Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Vraag dan vooraf een akkoordverklaring bij ons aan. Je zorgverlener kan dat eventueel ook voor je doen. Lees meer over de aanvraag en beoordeling van een akkoordverklaring.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP