Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Ga je voor je behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan krijg je vaak minder vergoed. Ook zijn er geen afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Meestal minder vergoed, soms niks

Hoeveel je vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt af van je verzekering. Kies je voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let dan op of deze Een erkende zorgverlener is bevoegd om zijn beroep uit te voeren. En heeft de juiste opleiding en voldoende kennis over het vakgebied. Twijfel je of je zorgverlener erkend is? Kijk dan in de PZP Zorgvinder of neem contact met ons op.is. Je krijgt geen vergoeding als de zorgverlener niet erkend is.

Basisverzekeringen

  • PZP Zorgbewustpolis: 70% van je rekening vergoed bij zorgverleners zonder contract voor je zorg. De vergoeding is maximaal 70% van het tarief van zorgverleners met contract
  • PZP Zorg-op-maatpolis: 75% van je rekening vergoed bij zorgverleners zonder contract voor je zorg. De vergoeding is maximaal 75% van het tarief van zorgverleners met contract
  • PZP Zorgvariatiepolis: 100% van de rekening, maar niet meer dan het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling.. Alleen voor zorgverleners in wijkverpleging en GGZ geldt een andere vergoeding: maximaal 85% van het tarief van zorgverleners mét een contract

Bekijk de maximale vergoeding voor ziekenhuiszorg per 1 januari 2024

Bekijk de maximale vergoeding voor alle overige zorg

Aanvullende verzekeringen

  • Alle PZP aanvullende verzekeringen: 100% van de rekening, maar niet meer dan het marktconform voor fysio- en oefentherapie en dieetadvies

Dit regel je zelf bij niet-gecontracteerde zorg

  • Je betaalt zelf de nota en declareert deze bij ons.
  • Je vraagt vooraf toestemming voor je zorg als dat nodig is. Bij de vergoeding lees je of dat zo is.
  • Je controleert zelf bij je zorgverlener of hij erkend is.

Vind je zorgverlener

Als je naar een zorgverlener gaat met een contract voor je behandeling, heeft dat veel voordelen. Je hoeft niets voor te schieten en behandelingen voldoen aan kwaliteitseisen.

Vind je zorgverlener

Veelgestelde vragen

Om de maximale vergoeding te bepalen, kijken we naar het gemiddeld afgesproken tarief. Dat is het gemiddelde van alle tarieven die we hebben afgesproken met zorgverleners met een contract.

Bekijk de maximale vergoeding voor ziekenhuiszorg per 1-1-2024
Bekijk de maximale vergoeding voor alle overige zorg