Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Ga je voor je behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan zijn er geen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg. En krijg je meestal minder vergoed.

Meestal minder vergoed, soms niks

Hoeveel je vergoed krijgt, hangt af van je verzekering. Ga je naar een zorgverlener die niet Een erkende zorgverlener is bevoegd om zijn beroep uit te voeren. En heeft de juiste opleiding en voldoende kennis over het vakgebied. Twijfel je of je zorgverlener erkend is? Kijk in je verzekeringsvoorwaarden of neem contact met ons op.
 is? Dan krijg je géén vergoeding.

Je verzekering Je vergoeding bij zorgverleners zonder contract
Basisverzekering  
PZP Zorgbewustpolis 70% van de nota tot maximaal 70% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
PZPZorg-op-maatpolis 75% van de nota tot maximaal 75% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
PZP Zorgkeuzepolis 100% van de nota tot maximaal 100% van het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Dit bepalen we aan de hand van wettelijk vastgestelde bedragen of gebruikelijke tarieven
 tarief
Aanvullende verzekering  
Alle PZP aanvullende verzekeringen 100% van de nota tot maximaal 100% van het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Dit bepalen we aan de hand van wettelijk vastgestelde bedragen of gebruikelijke tarieven
voor fysio- en oefentherapie en dieetadvies

Dit regel je zelf bij niet-gecontracteerde zorg

  • Je betaalt zelf de nota en declareert deze bij ons
  • Je vraagt vooraf toestemming voor je zorg als dat nodig is
  • Je controleert of je zorgverlener erkend is

Vind je zorgverlener

Als je naar een zorgverlener gaat met een contract voor je behandeling, heeft dat veel voordelen. Je hoeft niets voor te schieten en behandelingen voldoen aan kwaliteitseisen.