Postadressen

Je kunt je vraag altijd online sturen naar PZP. Wil je per post een brief sturen? Gebruik hiervoor ons centrale postadres.

Centrale postadres

Voor algemene vragen gebruik je het volgende adres:

PZP
Postbus 4322
5004 JH
Tilburg

Je gebruikt dit adres ook als je een brief wilt sturen aan het Accountteam PZP en onze afdeling Declaraties.

Medische Beoordelingen PZP

Voor vragen over medische beoordelingen:

PZP t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4322
5004 JH
Tilburg

Gebruik dit adres ook als je een akkoordverklaring wilt aanvragen of een melding wilt doen over een hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven