Postadressen

Je kunt je vraag altijd online sturen naar PZP. Wil je per post een brief sturen? Gebruik hiervoor ons centrale postadres.

Centrale postadres

Voor algemene vragen gebruik je het volgende adres:

Stuur een brief
Postbus 4322
5004 JH
Tilburg

Je gebruikt dit adres ook als je een brief wilt sturen aan onze afdeling Medische Beoordelingen, Kwaliteitsmanagement (klachten en geschillen) en Declaraties.

Medische Beoordelingen PZP

Voor vragen over medische beoordelingen:

PZP t.a.v. Medische Beoordelingen
Postbus 4322
5004 JH
Tilburg

Gebruik dit adres ook als je een akkoordverklaring wilt aanvragen of een melding wilt doen over een hulpmiddel.

PZP Juridische Zaken

PZP Juridische Zaken
Postbus 4349
5004 JH
Tilburg

Medische beoordelingen buitenland

PZP Afdeling Medische beoordelingen buitenland
Postbus 90152
5000 LD
Tilburg

PZP Verhaalszaken

PZP Verhaalszaken
Antwoordnummer 10011 (gratis)
4800 VB
Breda

Accountteam PZP