Vergoeding ooglidcorrectie

Wat krijg je vergoed voor een ooglidcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Je krijgt een vergoeding voor een ooglidcorrectie uit de basisverzekering als sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van het bovenooglid. Voor deze ingreep heb je altijd een verwijzing nodig van een arts of medisch specialist.

Aanvullende verzekering

Je kunt een vergoeding krijgen uit de aanvullende verzekering Plus PZP, wanneer je geen vergoeding ontvangt uit de basisverzekering. Je krijgt dan 90% vergoed van de redelijke marktprijs (prijs die in Nederland gebruikelijk is) wanneer de pupil geraakt wordt door het verslapte bovenooglid.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP 90% van de redelijke marktprijs (prijs die in Nederland gebruikelijk is) als de pupil geraakt wordt door het verslapte bovenooglid
CZ Top Collectief Geen vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Waar kan je terecht?

  • Je kunt terecht bij een ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan heb je een verwijzing nodig van je arts en je moet een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voor deze akkoordverklaring is het belangrijk dat je foto's meestuurt van je ogen voor de ingreep. Met deze foto's moet duidelijk worden dat de ingreep voldoet aan onze voorwaarden voor vergoeding.
  • Op zoek naar een gecontracteerde zorgverlener? Vind een zorgverlener. Zoek voor een vergoeding uit de basisverzekering op: 'ooglidcorrectie - plastische chirurgie (basisverzekering)' of 'ooglidcorrectie - oogheelkunde (basisverzekering)'.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Accountteam PZP