Vergoeding ooglidcorrectie

Wat krijg je vergoed voor een ooglidcorrectie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Je krijgt een vergoeding voor een ooglidcorrectie uit de basisverzekering als sprake is van ernstige gezichtsveldbeperking door verslapping of verlamming van het bovenooglid. Voor deze ingreep heb je altijd een verwijzing nodig van een arts of medisch specialist.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Aanvullende verzekering

Wordt de pupil geraakt door het verslapte bovenooglid, en je krijgt geen vergoeding uit de basisverzekering, dan kun je een vergoeding krijgen uit de aanvullende verzekering Plus PZP. 

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen over de ooglidcorrectie. Je betaalt mogelijk wel eigen risico over de nacontrole in het ziekenhuis.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met een contract voor ooglidcorrectie:

Je hebt een verwijzing nodig van je arts. Ga je naar een zorgverlener zonder contract? Dan moet je ook een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voor deze akkoordverklaring is het belangrijk dat je foto's meestuurt van je ogen voor de ingreep. Met deze foto's moet duidelijk worden dat de ingreep voldoet aan onze voorwaarden voor vergoeding.

Algemeen-NaarBoven