Vergoeding kunstgebit

Wat krijg je vergoed voor een kunstgebit? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering

Een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese) krijg je vergoed uit je basisverzekering. De vergoeding is 75% en geldt 1 keer per 5 jaar.

Je krijgt ook het repareren of rebasen van je volledige kunstgebit vergoed uit je basisverzekering. De vergoeding is 90%.

Aanvullende verzekering

Je betaalt een wettelijke eigen bijdrage voor een volledig kunstgebit (boven- en/of onderprothese). Je kunt hiervoor een vergoeding krijgen uit je aanvullende verzekering. Vanaf 2017 vergoedt de aanvullende verzekering ook (een deel van) de eigen bijdrage voor het repareren en rebasen van je kunstgebit.

De vergoeding uit je aanvullende verzekering geldt voor alle behandelingen bij de tandarts en kent een maximum bedrag per jaar.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Je krijgt bij de basis- en aanvullende verzekering maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019

Voor een gebitsprothese op implantaten geldt een andere vergoeding dan bovengenoemde vergoeding.

Eigen bijdrage

Voor een volledig gebitsprothese heb je een wettelijke eigen bijdrage van 25%. Deze wettelijke eigen bijdrage kan (gedeeltelijk) vergoed worden uit je aanvullende (tandarts)verzekering.

In 2019 betaal je ook een eigen bijdrage van 10% voor het repareren en rebasen van je kunstgebit.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener voor kunstgebitten bij je in de buurt? Vind een zorgverlener.

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: www.allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kan je terecht bij Mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.