Vergoeding tandarts en mondhygiënist vanaf 18 jaar

Je kunt een vergoeding krijgen uit je aanvullende (tandarts)verzekering voor controles, vullingen, gebitsreiniging, kronen, bruggen, implantaten, wortelkanaalbehandelingen, verdovingen en andere tandzorg.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Geen vergoeding

Aanvullende verzekering

Vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering die je hebt.

Eigen risico

Je betaalt geen Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2019 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Wat krijg je vergoed?

Je vergoeding verschilt per aanvullende (tandarts)verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Controle 100%, overige mondzorg 75%. Tot € 450,- per jaar.
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief Geen vergoeding
Tandarts PZP
  • Controle 80%, overige mondzorg 80% met uitzondering van kronen, bruggen, implantaten en frameprotheses. Geen maximum bedrag.
  • Kronen, bruggen en inlays: per element maximaal € 130 + € 155 voor de techniekkosten. Wij vergoeden maximaal 6 elementen per jaar.
  • Implantaten: geen vergoeding.
CZ Uitgebreide Tandarts Collectief Controle 100%, overige mondzorg 100%, kronen, bruggen, implantaten, inlays en kunstgebitten 75%. Tot € 1.150,- per jaar.

Check het tarief

Voor de meeste behandelingen gelden wettelijke tarieven. Behalve voor materiaal- en techniekkosten. Kijk in de referentielijst of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Waar kan je terecht?