Vergoeding orthodontie

Wat krijg je vergoed voor orthodontie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Orthodontie wordt meestal vergoed vanuit je aanvullende verzekering of tandartsverzekering. Onderstaande vergoeding is de maximale vergoeding zolang je bij ons bent verzekerd. In bijzondere gevallen wordt orthodontie uit de basisverzekering vergoed.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP
  • Tot 22 jaar: 80% van de kosten, tot € 2.045,-
  • Vanaf 22 jaar: 80% van de kosten, tot € 345,-
Basis PZP Geen vergoeding
Plus PZP Geen vergoeding
CZ Top Collectief Geen vergoeding
Tandarts PZP
  • Tot 22 jaar: 80% van de kosten
  • Vanaf 22 jaar: 80% van de kosten, tot € 1.500,-
CZ Uitgebreide Tandarts Collectief
  • 100% van de kosten
  • Onzichtbare beugels: max. € 2.250

Het maakt niet uit naar welke orthodontist je gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, je krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019
Referentielijst vanaf 1 januari 2018

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf je orthodontist. Vind een orthodontist.

Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl

Hoe snel kan je terecht bij Mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.