Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Heb je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan het tand-kaak-mond-stelsel? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Wat krijg je vergoed?

Het maakt niet uit naar welke orthodontist je gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, je krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2024
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2023

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Materiaal en techniekkosten 2024

Gebruik de PZP app en bekijk je persoonlijke vergoeding voor orthodontie in bijzondere gevallen. Heb je de PZP app nog niet? Download deze dan direct.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf je orthodontist. Vind een orthodontist bij je in de buurt.

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet je vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg mee en het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Aan de hand van je aanvraag beoordelen we of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring, dan kan het zijn dat je moet bijbetalen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg? Dan kan je je kosten voor orthodontie (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kan je terecht voor mondzorg?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor mondzorg. Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als je acuut mondzorg nodig hebt is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kan je wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven