Vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen

Heb je een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis aan het tand-kaak-mond-stelsel? Dan krijg je een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Wat krijg je vergoed?

Het maakt niet uit naar welke orthodontist je gaat. Gecontracteerd of niet gecontracteerd, je krijgt maximaal het wettelijk tarief vergoed:

Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2018
Wettelijke tarievenlijst vanaf 1 januari 2019

Voor sommige behandelingen betaal je materiaal- en techniekkosten. Hiervoor zijn geen wettelijke tarieven. Wat hiervoor normale bedragen zijn, vind je in de referentielijst. Zo kan je zien of je tandarts of orthodontist gebruikelijke tarieven in rekening brengt.

Referentielijst vanaf 1 januari 2019

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kiest zelf een orthodontist. Vind een orthodontist.

Voor een vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen moet je vooraf een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een gemotiveerde toelichting van de medische indicatie door de behandelend orthodontist of kaakchirurg mee en het behandelplan van de behandelend orthodontist of kaakchirurg.

Aan de hand van je aanvraag beoordelen we of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding orthodontie in bijzondere gevallen. Krijg je geen akkoordverklaring, dan kan het zijn dat je moet bijbetalen. Ben je aanvullend verzekerd voor mondzorg? Dan kan je je kosten voor orthodontie (gedeeltelijk) vergoed krijgen.

Meer informatie over mondzorg vind je op de speciale website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): Allesoverhetgebit.nl.

Hoe snel kan je terecht bij: mondzorg?

Heb je mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

  • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijg je de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
  • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijg je de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
  • Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
  • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
  • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kan je binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
  • Voor mondzorg zonder spoed kan je binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kan je de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Nog vragen? We zijn er voor je