Wachttijden

Welke afspraken heeft PZP voor je gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid?

Landelijk zijn er normen afgesproken over wachttijden en bereikbaarheid. Deze normen worden treeknormen genoemd. Waar nodig en mogelijk voegt PZP hier eigen normen aan toe.

De afspraken hieronder zijn volgens deze landelijke (treek) normen, tenzij we anders aangeven. PZP garandeert dat je binnen de aangegeven termijn bij een zorgverlener terecht kunt.

Diëtist: hoe snel kan je terecht?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een diëtist.

Kortdurend verblijf: hoe snel kan je terecht?

Je kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).

Ergotherapie: hoe snel kan je terecht?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een ergotherapeut. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De ergotherapeut kan je hierover informeren.

Farmacie: hoe snel kan je terecht?

Je kunt binnen maximaal 1 werkdag terecht bij een apotheek. Het kan zijn dat het geneesmiddel niet beschikbaar is. De apotheek kan je dan aangeven wanneer het wel op voorraad is.

Fysio- of oefentherapie Cesar/Mensendieck: hoe snel kan je terecht?

Voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck hebben wij een kortere wachttijd afgesproken dan de landelijke norm van 5 werkdagen. Je kunt binnen 4 werkdagen terecht bij een therapeut.

Spoed? Dan kan je eerder terecht. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk juist niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De therapeut kan je hierover informeren.

Geriatrische revalidatiezorg: hoe snel kan je terecht?

Ben je ontslagen uit het ziekenhuis? Je kunt binnen 48 uur in een verpleeghuis of revalidatiecentrum terecht voor revalidatie. Wij garanderen dat je binnen 30 minuten reistijd van je woonplaats over geriatrische revalidatiezorg kunt beschikken. Voor geriatrische revalidatiezorg hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Deze is 13 weken.

GGZ: hoe snel kan je terecht?

Heb je geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Hiervoor hanteert PZP de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid:

 • Een maximale wachttijd van 4 weken voor een eerste consult. In 80% van de gevallen kan je binnen 4 weken terecht.
 • Na het eerste consult onderneemt de behandelaar binnen 4 weken stappen om een diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties hoef je niet langer dan 3 weken te wachten.
 • Start van ambulante behandeling (zorg zonder opname in een instelling of ziekenhuis) binnen 6 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 4 weken.
 • Start van een behandeling met opname binnen 7 weken. In 80% van de gevallen zelfs binnen 5 weken.
 • Als je met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij je woonomgeving.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van je keuze? Maak gebruik van wachtlijstbemiddeling als dat mogelijk is. Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties meestal niet succesvol.

Je kunt ook naar een online psycholoog. Dat is net zo persoonlijk als een gewone behandeling. En je kunt snel beginnen.

Huidtherapie: hoe snel kan je terecht?

Je kunt binnen 5 werkdagen bij een huidtherapeut terecht.

Huisarts: hoe snel kan je terecht?

 • Bezoek: In 80% van de gevallen kan je binnen 2 dagen terecht bij de huisarts. De maximale wachttijd is 3 dagen.
 • Telefoon: Tijdens kantooruren heb je binnen 2 minuten contact. Dit kan ook met een keuzemenu zijn.
 • Spoed: Je hebt binnen 30 seconden telefonisch contact met je huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Je huisarts probeert binnen 15 minuten bij je te zijn.

Hulpmiddelen: hoe snel kan je terecht?

Met onze gecontracteerde leveranciers van hulpmiddelen hebben we goede afspraken gemaakt. Hiervoor hebben we normen opgesteld die passen bij de kenmerken van het soort hulpmiddel. Voor incontinentie- en stomamateriaal kan je hierop rekenen:

 • Je kunt je leverancier 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch en online bereiken.
 • Je leverancier is 24 uur per dag en 7 dagen per week inzetbaar voor (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding en advisering.
 • Je ontvangt het materiaal binnen 24 uur thuis. In spoedeisende situaties zelfs binnen 4 uur.
 • Kan de leverancier je vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige (van de leverancier) bij je aan huis voor informatie en advies. Waar in Nederland je ook woont.
 • De materialen die de leverancier voor je selecteert, voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Logopedie: hoe snel kan je terecht?

Je kunt binnen 5 werkdagen terecht bij een logopedist. Bij bepaalde aandoeningen is het wenselijk niet binnen die termijn met de behandeling te starten. De logopedist kan je hierover informeren.

Mondzorg: hoe snel kan je terecht?

Heb je mondzorg nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg krijg je de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur.
 • Is de mondzorg dringend en kan de zorg wel een paar uur maar niet veel langer wachten? Dan krijg je de noodzakelijke zorg binnen 24 uur.
 • Je kunt binnen 3 weken terecht voor een eerste controle wanneer er geen spoed is.
 • Een behandeling die geen spoed heeft, start binnen 3 weken.
 • Bij acute of niet-acute maar wel dringende mondzorg kan je binnen een reistijd van maximaal 30 minuten terecht bij een zorgverlener.
 • Voor mondzorg zonder spoed kan je binnen een reistijd van maximaal 45 minuten terecht bij een zorgverlener. In 80% van de situaties kan je de zorgverlener binnen 30 minuten bereiken.

Podotherapie: hoe snel kan je terecht?

Na het eerste contact kan je binnen 5 werkdagen terecht voor behandeling. In spoedsituaties kan je uiteraard eerder terecht.

Thuiszorg in de laatste levensfase: hoe snel kan je terecht?

 • Heb je direct zorg nodig? Dan krijg je die binnen 24 uur.
 • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.

Voor thuiszorg in de laatste levensfase hanteren we een kortere wachttijd dan de landelijke norm (van 6 weken).

Wijkverpleging: hoe snel kan je terecht?

 • Heb je direct zorg nodig? Dan krijg je die binnen 24 uur.
 • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt vervolgens binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.
 • Wij zorgen ervoor dat je gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal heb je keuze uit meerdere zorgverleners.

Voor wijkverpleging hanteren we kortere wachttijden dan de landelijke norm. Volgens de landelijke norm moet wijkverpleging altijd binnen 6 weken starten en vaak (80%) binnen 4 weken.

Ziekenhuiszorg: hoe snel kan je terecht?

Heb je medisch specialistische zorg (ziekenhuiszorg) nodig? Hiervoor hebben wij de volgende afspraken over wachttijden en bereikbaarheid gemaakt:

 • Een maximale wachttijd van 28 dagen voor een afspraak bij een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek). In 80% van de situaties kan je binnen 21 dagen terecht.
 • Je arts onderneemt binnen 28 dagen na de 1e afspraak stappen om een eventuele diagnose of indicatie te stellen. In 80% van de situaties is dit binnen 21 dagen.
 • Je wordt binnen 42 dagen behandeld op de polikliniek (dagbehandeling of opname). In 80% van de gevallen is dit binnen 28 dagen.
 • Je wordt binnen 49 dagen opgenomen voor je behandeling in het ziekenhuis die langer duurt dan 1 dag. In 80% van de situaties word je binnen 35 dagen opgenomen.
 • Spoedzorg is voor je beschikbaar binnen 45 minuten.
 • De ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland.
 • Voor de behandeling van staar zijn momenteel lange wachttijden. Daarom hebben wij speciale afspraken gemaakt met Lasik Oogcentrum. Hier kan je binnen 4 weken terecht voor een intake. En word je binnen 6 weken geopereerd. Lees meer over deze afspraak.

Is hulp binnen deze tijden niet mogelijk bij de zorgverlener van je keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. Je kunt dan gebruik maken van wachtlijstbemiddeling als je dat wenst.

Zintuiglijk gehandicaptenzorg: hoe snel kan je terecht?

Voor zintuiglijk gehandicaptenzorg zijn er nauwelijks wachtlijsten. Je kunt terecht bij alle zorgaanbieders in Nederland die deze specialistische zorg bieden.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven