Wachttijden in de zorg

Als je zorg nodig hebt, wil je graag zo snel mogelijk geholpen worden. Daarom hebben we landelijk afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid in de zorg. Deze afspraken noemen we treeknormen.

Hoe snel kan je terecht als je zorg nodig hebt?

Hoe snel je geholpen kunt worden, verschilt per zorgsoort. Kijk welke landelijke afspraken gelden voor je zorgverlener. Soms hebben we zelf nog extra afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Dan staat dit erbij.

Acute verloskunde

De ambulance moet binnen 45 minuten bij je zijn.

Apotheek

Je kunt binnen 1 werkdag terecht bij een apotheek. Het kan zijn dat je geneesmiddel niet op voorraad is. De apotheek kan je dan vertellen wanneer het wel weer beschikbaar is.

Dieetadvies

De maximale wachttijd voor een diƫtist is 5 werkdagen.

Ergotherapie

De maximale wachttijd voor een ergotherapeut is 5 werkdagen.

Fysio- of oefentherapie

De landelijke wachttijd voor fysiotherapie en oefentherapie is maximaal 5 werkdagen. Ben je bij PZP verzekerd? Dan kan je binnen 4 werkdagen terecht.

Geriatrische revalidatiezorg

De landelijke wachttijd voor je revalidatie bij een verpleeghuis of revalidatiecentrum is maximaal 13 weken. Ben je bij PZP verzekerd? Dan kan je binnen 48 uur terecht, binnen 30 minuten reistijd van je woonplaats.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Heb je psychische hulp nodig? Bijvoorbeeld van een psycholoog. Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid in de GGZ:

 • Aanmelding: de maximale wachttijd voor een eerste consult is 4 weken.
 • Diagnose: na de intake is de maximale wachttijd 4 weken voor een diagnose of indicatie.
 • Ambulante behandeling: de maximale wachttijd voor GGZ zonder opname in een instelling of ziekenhuis is 6 weken.
 • Intramurale behandeling: de maximale wachttijd voor GGZ met opname is 7 weken.
 • Spoed: als je met spoed moet worden opgenomen, gebeurt dit zo dicht mogelijk bij je woonomgeving.

Sta je op een wachtlijst, en wil je in de tussentijd geholpen worden? Je kunt ook naar een online psycholoog. Net zo persoonlijk als een gewone behandeling. En je kunt snel beginnen.

Huidtherapie

De maximale wachttijd voor een huidtherapeut is 5 werkdagen.

Huisartsenzorg

De maximale wachttijd bij de huisarts is 3 dagen. Spoed? Dan kan je direct terecht bij de huisartsenpraktijk of huisartsenpost. Bel altijd eerst even.

Incontinentiemateriaal

Heb je incontinentiemateriaal nodig? Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid met gecontracteerde leveranciers van incontinentiemiddelen:

 • Telefonisch en online: 24/7 bereikbaar. Kan de leverancier je vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige bij je aan huis. Waar in Nederland je ook woont.
 • Advies, (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding: 24/7 bereikbaar
 • Levering: je ontvang het incontinentiemateriaal binnen 24 uur thuis. Bij spoed zelfs binnen 4 uur. De materialen voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf)

Je kunt meestal binnen 48 uur terecht voor kortdurend verblijf (eerstelijnsverblijf).

Logopedie

De maximale wachttijd voor een logopedist is 5 werkdagen.

Mondzorg

Voor mondzorg is de maximale wachttijd 3 weken. De maximale reistijd is 45 minuten.

Spoed? Als je acuut mondzorg nodig hebt is de maximale wachttijd 1 uur. Is het dringend, maar kan je wel een paar uur wachten? Dan is de maximale wachttijd 24 uur. De maximale reistijd voor acute en dringende mondzorg is 30 minuten.

Personenalarmering

Wil je personenalarmering regelen? Bij gecontracteerde leveranciers wordt de apparatuur binnen 5 werkdagen geplaatst. En bij een spoedopdracht binnen 2 dagen.

Podotherapie

De maximale wachttijd voor een podotherapeut is 5 werkdagen.

Stomamateriaal

Heb je stomamateriaal nodig? Dit zijn de afspraken over wachttijden en bereikbaarheid met gecontracteerde leveranciers van stomamiddelen:

 • Telefonisch en online: 24/7 bereikbaar. Kan de leverancier je vraag niet via de telefoon oplossen? Dan komt een verpleegkundige bij je aan huis. Waar in Nederland je ook woont.
 • Advies, (spoed)bestellingen, zorginhoudelijke begeleiding: 24/7 bereikbaar
 • Levering: je ontvang het stomamateriaal binnen 24 uur thuis. Bij spoed zelfs binnen 4 uur. De materialen voldoen aan strenge richtlijnen voor kwaliteit.

Thuiszorg in de laatste levensfase

De landelijke wachttijd is maximaal 6 weken. Ben je bij PZP verzekerd? Dan gelden de volgende afspraken:

 • Heb je direct zorg nodig? Dan is de maximale wachttijd 24 uur.
 • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt dan binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.

Wijkverpleging

De landelijke wachttijd is maximaal 6 weken. Ben je bij PZP verzekerd? Dan gelden de volgende afspraken:

 • Heb je direct zorg nodig? Dan is de maximale wachttijd 24 uur.
 • Heb je niet direct zorg nodig? Dan neemt je zorgverlener binnen 3 werkdagen contact met je op. Je hebt dan binnen 1 week een indicatiegesprek met je zorgverlener. Je zorg start uiterlijk 1 week na dit gesprek. Behalve als je de zorg dan nog niet nodig hebt. Je spreekt dan met je zorgverlener af wanneer je zorg start.
 • Wij zorgen ervoor dat je gegarandeerde toegang hebt tot wijkverpleging. Meestal heb je keuze uit meerdere zorgverleners.

Ziekenhuiszorg

Dit zijn de afspraken voor wachtlijsten voor operaties en ziekenhuizen:

 • Aanmelding: heb je een afspraak met een medisch specialist in het ziekenhuis (bezoek aan een polikliniek)? Dan is de maximale wachttijd op een eerste consult 4 weken.
 • Diagnose: na je intakegesprek duurt het maximaal 4 weken voor je een eventuele diagnose of indicatie krijgt.
 • Dagbehandeling of opname: de maximale wachttijd voor een behandeling op de polikliniek is maximaal 6 weken.
 • Behandeling die langer dan 1 dag duurt: de maximale wachttijd is maximaal 7 weken.
 • Spoedzorg: de maximale wachttijd voor spoedzorg is 45 minuten.
 • Ambulance: de ambulance heeft een maximale aanrijtijd van 15 minuten voor meldingen met de hoogste prioriteit in bijna heel Nederland

Lang wachten? Gebruik wachtlijstbemiddeling

Sta je op een wachtlijst in de zorg? En kan je niet binnen de afgesproken tijd terecht bij de zorgverlener van je keuze? Dan is de wachttijd mogelijk te lang. Als je eerder geholpen wilt worden, kan je gebruikmaken van wachtlijstbemiddeling.

Voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de wachttijd soms langer zijn dan de afgesproken wachttijden. Bijvoorbeeld in de GGZ. Wachtlijstbemiddeling is in deze situaties moeilijk. Maar bel gerust. We zoeken graag samen met je naar mogelijkheden.

Omzetplafond

Met sommige zorgverleners spreken we een maximumbedrag af dat ze kunnen declareren: een omzetplafond. Hierdoor kan voorkomen worden dat je langer moet wachten voordat je geholpen wordt. Moet je langer wachten dan de landelijke normen? Bel dan met onze zorgadviseurs. Zij zoeken samen met jou naar een passende zorgverlener in de buurt.

Bekijk de lijst met GGZ-zorgverleners en de lijst met wijkverpleging en revalidatiecentra waarvan het omzetplafond inmiddels bereikt is. En je dus misschien langer moet wachten.

Veelgestelde vragen over wachttijden in de zorg

Treeknormen zijn de landelijke afspraken die we met zorgverleners hebben gemaakt over wachttijden in de zorg. Deze gelden voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en apothekers.

In de PZP Zorgvinder vind je alle zorgverleners waar wij afspraken mee hebben gemaakt. Soms zie je daar ook wat de wachttijd is. Neem zelf contact op met de zorgverlener van je keuze.