Vergoeding mondzorg na ongevallen

Wat krijg je vergoed voor mondzorg na een ongevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Krijg je te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000 per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:

  • Je tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • Je een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan je zorgverlener dit voor je doen.
  • De behandeling moet binnen 2 jaar na het ongeval zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een contract:

Je hebt altijd een akkoordverklaring van ons nodig. Je tandarts of kaakchirurg kan deze bij ons aanvragen door een behandelplan op te stellen en deze met alle benodigde gegevens naar ons op te sturen. Op basis van de ingestuurde gegevens, beoordelen wij of de behandeling voor vergoeding in aanmerking komt. Als dat zo is, dan ontvang je een akkoordverklaring voor de voorgestelde behandeling. Is er sprake van betrokkenheid van derden? Dan verhalen wij de schade.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven