Vergoeding mondzorg na ongevallen

Wat krijg je vergoed voor mondzorg na een ongeval? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Krijg je te maken met onvoorziene tandheelkundige kosten vanwege een ongeval? En is geen vergoeding mogelijk uit de basisverzekering? Dan vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen maximaal € 10.000 per ongeval. Voor deze vergoeding geldt dat:

  • Je tijdens het ongeval al bij ons verzekerd was.
  • Je een aanvraag voor de behandeling bij ons indient voordat de behandeling begint en binnen 3 maanden na het ongeval. Vaak kan je zorgverlener dit voor je doen.
  • De behandeling moet binnen 2 jaar na het ongeval zijn afgerond. Moet de (definitieve) behandeling uitgesteld worden omdat het gebit nog niet volgroeid is? Dan geldt deze termijn van 2 jaar niet.

  1. Vergoeding
  1. Vergoeding

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een contract:

Je hebt altijd toestemming van ons nodig. Je tandarts of kaakchirurg kan een akkoordverklaring bij ons aanvragen met de volgende gegevens:

  • Het complete behandelplan
  • De behandelhistorie
  • Foto's (van situatie gebit vóór ongeval en recente foto's van na ongeval)
  • Een kostenberekening
  • Het ongevallenverslag van de huisarts, spoedeisende hulp of spoedtandarts/kaakchirurg (indien van toepassing)

Wij beoordelen binnen 10 werkdagen of je een akkoordverklaring krijgt. En of je de behandeling dus vergoed krijgt. Is er een derde betrokken bij je ongeval? Dan verhalen wij de schade.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven