Vergoeding bijzondere tandheelkunde

Wat krijg je vergoed voor tandheelkunde in bijzondere gevallen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

In bijzondere gevallen krijg je tandheelkunde vergoed uit de basisverzekering:

  • Als je een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel hebt.
  • Als je een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening hebt die ervoor zorgt dat zonder tandheelkundige zorg je gebit de normale functie niet kan houden of krijgen, die het zonder de aandoening wel zou hebben gehad.
  • Als je een medische behandeling krijgt die zonder tandheelkundige zorg aantoonbaar onvoldoende resultaat heeft. Bijvoorbeeld in geval van hartaandoeningen, diabetes mellitus, multiple sclerose, longontsteking of oncologische therapieën.
  • Als je bang bent voor de tandarts en hiervoor onder behandeling bent van een angsttandarts.

In de meeste andere gevallen heb je voor mondzorg een aanvullende verzekering nodig. Zie voor meer informatie mondzorg vanaf 18 jaar.

Gebruik de PZP app en bekijk je persoonlijke vergoeding voor bijzondere tandheelkunde. Heb je de PZP app nog niet? Download deze dan direct.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen voor bijzondere tandheelkunde. Voor andere mond- en tandzorg die onderdeel uit kan maken van je behandeling, betaal je soms wel een eigen bijdrage.

Bijvoorbeeld: je krijgt een nieuw kunstgebit. Je betaalt dan geen eigen bijdrage voor de bijzondere tandheelkunde. Maar je betaalt wel 25% eigen bijdrage voor je kunstgebit, omdat dit de wettelijke eigen bijdrage is voor een kunstgebit. Via vergoedingen tand- en mondzorg vind je op welke tand- en mondzorg eigen bijdrages van toepassing zijn.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een Centrum Bijzondere Tandheelkunde. Vind een zorgverlener bij je in de buurt.

Je hebt vooraf een akkoordverklaring voor bijzondere mondzorg nodig. Let op, alleen je zorgverlener kan die bij ons aanvragen. Wij beoordelen vervolgens of de kosten voor de behandeling vallen onder de vergoeding 'mondzorg in bijzondere gevallen'. Wordt de aanvraag afgewezen? Dan vergoeden wij alleen de behandeling uit een aanvullende (tandarts)verzekering.

Je hebt geen akkoordverklaring nodig als je voor een angstbehandeling met narcose of roesje naar een gecontracteerde zorgverlener met een getekende overeenkomst 'Angstbehandelingen met een narcose' of 'Angstbehandelingen met een roesje' gaat. Ga je naar een niet gecontracteerde zorgverlener? Dan geven wij geen akkoord voor een angstbehandeling.

Meer informatie over mondzorg vind je op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde: allesoverhetgebit.nl.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven