Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar (chronisch)

Heb je fysiotherapie nodig voor een chronische aandoening? Je kunt hiervoor meestal een vergoeding krijgen uit je aanvullende verzekering en je basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vergoed vanaf de 21e behandeling als je aandoening staat op deze lijst

Aanvullende verzekering

Ja, vergoeding mogelijk voor de eerste 20 behandelingen

Eigen risico

Vanaf de 21e behandeling betaal je Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bijvoorbeeld van je huisarts of medisch specialist

Wat krijg je vergoed?

De eerste 20 behandelingen: aanvullende verzekering

De eerste 20 behandelingen fysio- of oefentherapie kan je vergoed krijgen uit je aanvullende verzekering. Of je nu een chronische aandoening hebt of niet. Samen met je therapeut bepaal je hoeveel behandelingen nodig zijn.

Vanaf de 21e behandeling: basisverzekering

Voor aandoeningen op deze lijst krijg je vanaf de 21e behandeling fysiotherapie of oefentherapie Cesar/Mensendieck vergoed uit de basisverzekering. Voor sommige aandoeningen geldt een maximale behandelduur. De fysiotherapeut kan je hier meer over vertellen. 

Je vergoeding uit de aanvullende verzekering vanaf 18 jaar:

  • Jongeren PZP: tot € 250 per jaar
  • Basis PZP: tot € 250 per jaar + 3 extra behandelingen + 100% van de screening voor uw behandeling
  • Plus PZP: tot € 550 per jaar + 3 extra behandelingen + 100% van de screening voor uw behandeling

Bij welke therapeut kun je terecht?

Zorgverleners met contract

Je kunt terecht bij een fysio- of oefentherapeut Cesar/Mensendieck met een contract:

Voor fysiotherapie bij lymfoedeem, fysio- of oefentherapie bij de ziekte van Parkinson en bekkenfysiotherapie hebben we speciale afspraken gemaakt. Zodat je de beste zorg krijgt.

We hebben afspraken gemaakt over wachttijden en bereikbaarheid.

Zorgverleners zonder contract

Ga je naar een therapeut zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed. Ook heb je een akkoordverklaring nodig.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven