Vergoeding kraamzorg

Wat krijg je vergoed voor kraamzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Kraamzorg zonder medische indicatie

Je krijgt een vergoeding uit onze basisverzekering voor kraamzorg zonder medische indicatie. De kraamzorg vindt thuis plaats of in een kraam- of geboortecentrum. Het aantal dagen en uren dat je kraamzorg krijgt wordt volgens het landelijk indicatieprotocol kraamzorg vastgesteld door de verloskundige of medisch specialist. Kraamzorg thuis duurt normaalgesproken 8 dagen. Kies je een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijg je misschien minder vergoed. Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Je betaalt altijd een wettelijke eigen bijdrage per uur voor kraamzorg zonder medische indicatie.

Kraamzorg met medische indicatie in het ziekenhuis

Ben je bevallen in het ziekenhuis en heb je een medische indicatie waardoor je de kraamzorg in het ziekenhuis ontvangt? Dan krijg je kraamzorg vergoed uit onze basisverzekering. Je betaalt geen eigen bijdrage. Als je naar huis mag (en dus niet langer een medische indicatie hebt) en je hebt nog recht op kraamzorg, ontvang je de resterende uren kraamzorg thuis of in een geboorte- of kraamcentrum. Omdat er geen medische indicatie meer is betaal je over deze uren wel een eigen bijdrage.

Extra kraamzorg

Uit je aanvullende verzekering kun je soms een vergoeding krijgen voor extra kraamzorg. De verloskundige bepaalt of je extra kraamzorg nodig hebt. Per aanvullende verzekering gelden de volgende maximale vergoedingen:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP 4 dagen
Plus PZP 4 dagen
CZ Top Collectief 4 dagen

Ben je direct na je bevalling voor minimaal 14 dagen in het ziekenhuis opgenomen en heb je extra kraamzorg nodig? Per aanvullende verzekering gelden de volgende maximale vergoedingen:

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP 6 uur
Plus PZP 6 uur
CZ Top Collectief 6 uur

Eigen bijdrage

Kraamzorg in het ziekenhuis of geboortecentrum

Als je kraamzorg krijgt in het ziekenhuis of in het geboorte- of kraamcentrum en het is niet medisch noodzakelijk, dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage van € 17,50 per persoon per dag. Als je de aanvullende verzekering CZ Top Collectief hebt, krijg je deze wettelijke eigen bijdrage vergoed. Als je zorgverlener een hoger bedrag declareert dan het wettelijke tarief van € 215 per dag, betaal je het hogere bedrag als extra eigen bijdrage. Dit bedrag wordt niet vergoed uit de aanvullende verzekering.

Kraamzorg thuis

Als je kraamzorg thuis krijgt, dan betaal je een wettelijke eigen bijdrage € 4,40 per uur. Als je de aanvullende verzekering CZ Top Collectief hebt, krijg je deze wettelijke eigen bijdrage vergoed.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Vraag kraamzorg uiterlijk de 20e week van de zwangerschap aan bij het kraamcentrum. Op zoek naar een kraamcentrum bij je in de buurt? Vind een kraamcentrum.

Op zoek naar een ziekenhuis of geboortecentrum bij je in de buurt? Vind een ziekenhuis of geboortecentrum.

PZP Geboortezorgadvies

Wil je liever iemand persoonlijk spreken? Bel onze geboortezorgadviseurs.