Vergoeding verloskundige hulp door een verloskundige, gynaecoloog of huisarts

Wat krijg je vergoed voor verloskundige hulp door een verloskundige, gynaecoloog of huisarts? Bekijk wat de vergoeding is voor zorg tijdens de zwangerschap en de geboorte.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Ja, vergoeding mogelijk

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt voor verloskundige hulp geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt soms Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Krijg je voor, tijdens en na de bevalling hulp van een verloskundige, gynaecoloog of huisarts die een contract met ons heeft? Dan vergoeden we het grootste gedeelte van de kosten. Het gaat om hulp tot maximaal 6 weken na de bevalling. Met deze gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen.


Je krijgt verloskundige hulp vergoed als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Voor een bevalling in het ziekenhuis of een geboortecentrum is een eigen bijdrage van toepassing als er geen sprake is van een medische indicatie.

Meer over de vergoeding bevalling ziekenhuis zonder medische indicatie

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een verloskundige, gynaecoloog of huisarts met een contract voor verloskundige hulp:

Heb je 6 weken na de bevalling nog zorg nodig van een gynaecoloog? Dan wordt deze zorg vergoed als medisch specialistische zorg.

Bekijk ook de vergoeding voor prenatale screening en vruchtbaarheidsbehandelingen.

Hoe snel kan je terecht voor acute verloskunde?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor acute verloskunde. De ambulance moet binnen 45 minuten bij je zijn.