Vergoeding medisch specialistische zorg

Wat krijg je vergoed voor medisch specialistische zorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Medisch specialistische zorg is zorg door medisch specialisten. Je krijgt dit in de meeste gevallen vergoed uit je basisverzekering. Vanuit sommige aanvullende verzekeringen krijg je een vergoeding voor specifieke medisch specialistische zorg zoals een sterilisatie. 

Onder medisch specialistische zorg vallen onder andere het consult van de medisch specialist, onderzoeken, verpleging en de meeste ziekenhuiszorg, bijvoorbeeld:

 • knieoperatie of heupoperatie (vervangen van knie of heup)
 • behandelingen bij kanker zoals operaties, bestralingen of chemotherapie
 • röntgenfoto, MRI scan of kijkoperatie
 • onderzoek bij de gynaecoloog
 • behandelingen bij hersenbloedingen of hartinfarcten
 • behandelingen bij hart- en vaatziekten, zoals katheterisatie, dotteren, plaatsen van stent, bypassoperatie
 • behandeling van spataderen (valt onder flebologie)
 • bariatrische chirurgie (gastric bypass, gastric sleeve, maagverkleining)
 • staaroperatie
 • amandelen knippen
 • kaakchirurgie
 • abortus bij zwangerschappen die om medische redenen moeten worden beëindigd

Voordat je aan de behandeling begon, heb je een verwijzing gehad van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts of bedrijfsarts.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener gaat waarmee wij een contract hebben. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Nieuwe of experimentele behandelingen

Soms wordt een behandeling niet vergoed. Bijvoorbeeld omdat de behandeling nieuw of experimenteel is. Dan is eerst nog verder onderzoek nodig naar de resultaten van deze behandeling.

Lees meer over de vergoeding van nieuwe of experimentele behandelingen.

Voorwaardelijke zorg

Sommige zorg krijg je voorwaardelijk vergoed. Voorwaardelijke vergoedingen zijn vergoedingen die nog niet definitief zijn opgenomen in de basisverzekering. Het Zorginstituut Nederland beoordeelt welke behandelingen hieronder vallen.

Kijk voor welke behandelingen en medicijnen je een voorwaardelijke vergoeding kunt krijgen

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een zorgverlener bij je in de buurt? Vind een zorgverlener. Je kunt zoeken op ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of behandeling.

Hoe snel kan je terecht bij: Medisch Specialistische Zorg

Heb je medisch specialistische zorg nodig? Kijk hier voor alle afspraken over wachttijden en bereikbaarheid.

De beste zorg door extra kwaliteitseisen

De behandeling van bariatrie (maagoperatie voor gewichtsvermindering), schisis, Mohs' chirurgie, en een langdurige infectie na heup- of knieprothese vraagt om specialistische kennis. Daarom sluit CZ Groep hiervoor alleen contracten met zorgverleners die extra opgeleid zijn of veel ervaring hiermee hebben. Met die zorgverleners maakt CZ Groep duidelijke afspraken over de kwaliteit die zij leveren. Zo kan je rekenen op de beste zorg.

Lees meer over de extra kwaliteitseisen bij medisch specialistische zorg

Welke zorgverleners zijn voor deze behandelingen gecontracteerd?

Wil je weten welke zorgverleners voor deze behandelingen zijn gecontracteerd? Kijk dan in de Zorgvinder.

Lees meer over selectieve inkoop