Vergoeding spoedeisende hulp in het buitenland

Wat krijg je vergoed voor spoedeisende hulp in het buitenland? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Als u in het buitenland bent, kunt u direct medische zorg nodig hebben, die niet kan wachten totdat u weer thuis bent. Dit noemen wij spoedeisende zorg in het buitenland.

Basisverzekering

Hebt u spoedeisende zorg nodig en bent u in het buitenland? Dan krijgt u vanuit uw basisverzekering een vergoeding. Deze vergoeding is maximaal het Nederlandse tarief. Dat kan betekenen dat u moet bijbetalen. Accepteert de zorgverlener de EHIC of het verdragsformulier 111? Dan krijgt u een vergoeding volgens de voorwaarden en tarieven van het behandelland. Bekijk ook de informatie over de Europese zorgpas EHIC.

Aanvullende verzekering

Spoedeisende hulp in het buitenland

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP In EU/EER-landen, Zwitserland en verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt over medische kosten: 100%. In andere landen: 200% van het afgesproken tarief.
Basis PZP In EU/EER-landen, Zwitserland en verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt over medische kosten: 100%. In andere landen: 200% van het afgesproken tarief.
Plus PZP In EU/EER-landen, Zwitserland en verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt over medische kosten: 100%. In andere landen: 200% van het afgesproken tarief.
CZ Top Collectief In EU/EER-landen, Zwitserland en verdragslanden waar Nederland afspraken mee heeft gemaakt over medische kosten: 100%. In andere landen: 200% van het afgesproken tarief.

Organisatiekosten door alarmcentrale

Je krijgt alleen vanuit je aanvullende verzekering een vergoeding. Deze vergoeding voor organisatiekosten door alarmcentrale is 100%.

Medische noodzakelijke repatriëring van de zieke verzekerde

Je krijgt 100% vergoed vanuit je aanvullende verzekering.

Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland

Je krijgt geen vergoeding van je basisverzekering, behalve voor kinderen tot 18 jaar.

Ben je ouder dan 18 jaar? Dan valt spoedeisende tandheelkundige hulp onder de aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 275,- per jaar*
Basis PZP € 275,- per jaar*
Plus PZP € 275,- per jaar*
PZP Top Collectief € 275,- per jaar*

*Heb je een aanvullende verzekering waar ook een vergoeding in zit voor reguliere mondzorg? Dan kan de rekening ook hieruit (gedeeltelijk) worden vergoed.

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg die je krijgt vergoed uit de basisverzekering moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. Het maakt niet uit of je deze zorg in Nederland of in het buitenland krijgt.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Je hoeft het eigen risico niet te betalen als de buitenlandse zorgverlener rechtstreeks met de EHIC zorgpas of het 111 formulier afrekent.

Waar kan je terecht?

Heb je in het buitenland te maken met plotselinge gezondheidsklachten of niet spoedeisende medische vragen? Of word je onverwacht opgenomen in een ziekenhuis? Bel altijd zo snel mogelijk de PZP Helpline: +31 13 594 94 00.

Nog vragen? We zijn er voor je