Vergoeding hulpmiddel voor telefonie

Wat krijg je vergoed voor een hulpmiddel telefonie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Software met beeld en tekstbemiddeling voor je smartphone of tablet vergoeden we uit de basisverzekering. Met deze software kan je toch gebruikmaken van telefonie als je doof of ernstig slechthorend bent. Je krijgt de vergoeding als je aan tenminste één van de voorwaarden voldoet.

  • Je bent volledig doof.
  • Je hebt een toondrempelverlies op het beste oor van 70dB, gemiddeld over 500, 1000, 2000 en 4000 Hz.
  • Als het stil is en iemand praat op normale sterkte tegen je, verstaat je met je beste oor niet meer dan 50% van wat die persoon zegt. Zelfs als je een hoortoestel gebruikt.

Voldoe je niet aan de voorwaarden? Maar heb je toch software nodig met beeld en tekstbemiddeling om te telefoneren? Dan is er sprake van een bijzondere individuele zorgvraag. Je arts kan het hulpmiddel dan bij ons aanvragen met een recent audiogram.

Hulpmiddelen motorisch gehandicapten

Ben je motorisch gehandicapt? Dan kan je in aanmerking komen voor vergoeding van hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers en telefoonhoornhouders. Ben je motorisch zeer zwaar gehandicapt? Dan kan je in aanmerking komen voor telefoons die te bedienen zijn met omgevingsbesturingsapparatuur. Je moet hiervoor een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor sign call apparatuur of omgevingsbesturing:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij een medische diagnose van de behandelend arts mee. Hierin geeft de arts aan welke beperkingen er zijn en waarom deze voorziening gewenst is. Heb je een auditieve handicap? Stuur dan een audiogram mee.

Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee afspraken zijn gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven