Vergoeding anti-decubitus zitkussen en matras

Wat krijg je vergoed voor een anti-decubitus zitkussen en matras? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een anti-decubitus zitkussen en matras vergoeden wij uit de basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als je een doorligwond hebt of het risico loopt decubitus te ontwikkelen. De leverancier van je keuze bepaalt dit op basis van een indicatie van de huisarts of transferverpleegkundige.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Je betaalt alleen eigen risico voor het anti-decubitus zitkussen. Het anti-decubitus matras valt niet onder het eigen risico.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: anti-decubitus zitkussen en anti-decubitus matras.

Je moet aan de leverancier een medische diagnose van je arts laten zien. Je arts moet op dit voorschrift ook aangeven wat je beperkingen zijn en welke voorziening je nodig hebt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Voeg daarbij de medische diagnose van je behandelend arts en een offerte van de leverancier toe.

Je leent het anti-decubitusmateriaal. Het kussen wordt je eigendom als je dit langdurig nodig hebt. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier waarmee we afspraken hebben gemaakt. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald door je leverancier. De leverancier controleert elk half jaar of het materiaal nog past bij je medische toestand.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je in Mijn PZP.

Accountteam PZP