Vergoeding gezondheidscursussen

Wat krijg je vergoed voor gezondheidscursussen? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

De kosten van gezondheidscursussen, die gericht zijn op het bevorderen van je gezondheid of waarin je leert omgaan met je ziekte, vergoeden wij uit onze aanvullende verzekeringen. Je bent dan zelf in staat om je gezondheid op peil te houden of te verbeteren.

De vergoeding krijg je niet voor arbeids-en/of bezigheidstherapie, beweegprogramma’s, bedrijfshulpverleningscursussen (waaronder EHBO-cursussen voor kinderen ten behoeve van de registratie Gastouder in de zin van de Wet kinderopvang).

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP € 50,- incl. beweegprogramma's per jaar
Basis PZP 50%, max. € 17,50 per jaar. Extra vergoeding voor een diabetescursus voor diabetespatiënten: maximaal € 40,- in de gehele periode dat je bij ons verzekerd bent.
Plus PZP 50%, max. € 70,- per jaar. Extra vergoeding voor een diabetescursus voor diabetespatiënten: maximaal € 40,- in de gehele periode dat je bij ons verzekerd bent.
CZ Top Collectief € 200,- per jaar

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

De cursus wordt gegeven door:

 • een thuiszorgorganisatie
 • een GGD
 • een landelijke of regionale patiëntenvereniging (voor diabetespatiënten moet deze patiëntenvereniging de gezondheidsbelangen van diabetespatiënten behartigen)
 • (poliklinieken van) ziekenhuizen
 • een zorggroep met wie wij afspraken hebben gemaakt over gezondheidscursussen
 • een andere dan de hiervoor genoemde instanties, waarmee wij afspraken hebben gemaakt

Je kunt een EHBO-cursus volgen bij elke zorgverlener. Na de cursus moet je wel een diploma of certificaat krijgen, dat is uitgegeven door één van deze organisaties:

 • Het Oranje Kruis
 • Nederlandse Rode Kruis (NRK)
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO (KNV EHBO)
 • Nationale Bond voor EHBO
 • Reanimatiepartners van de Hartstichting (de cursus moet wel voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR))
 • Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
 • IedereenEhbo
 • NIKTA
 • Nedcert
 • Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Gezondheidscursussen kunnen niet rechtstreeks door de instantie bij ons gedeclareerd worden, dat kan je zelf doen. Het is belangrijk dat je een kopie van het behaalde diploma/certificaat meestuurt.

Nog vragen? We zijn er voor je