Vergoeding elastische kousen

Elastische kousen krijg je soms vergoed uit de basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100%

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.
 

Eigen bijdrage

Je betaalt geen eigen bijdrage

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijg je vergoed?

Elastische kousen (steunkousen)

Je krijgt elastische kousen vergoed uit de basisverzekering als je:

  • problemen hebt met de lymfevaten of aderen, zoals spataderen
  • kousen in drukklasse 2,3 of 4 nodig hebt

Aan- en uittrekhulp

Een aan- en uittrekhulp krijg je alleen vergoed:

  • in combinatie met elastische kousen
  • als deze meehelpt aan je zelfstandigheid

Vervanging van je kousen

Heb je nieuwe kousen nodig? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. Deze beoordeelt of je nieuwe kousen kunt krijgen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor elastische kousen of aan- en uittrekhulp:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan krijg je misschien minder vergoed.

Voor armkousen, elektrisch gestuurde aan- en uittrekhulpen en overige compressie hulpmiddelen heb je een akkoordverklaring nodig. Je hebt ook een akkoordverklaring nodig als je naar een leverancier zonder contract gaat.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven