Vergoeding dieetpreparaten

Wat krijg je vergoed voor dieetpreparaten? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. Je krijgt de vergoeding als:

  • De dieetpreparaten zijn voorgeschreven door een huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist of een diëtist
  • Je geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
  • Je lijdt aan een stofwisselingsstoornis
  • Je lijdt aan een voedselallergie
  • Je lijdt aan een resorptiestoornis
  • Je lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
  • Je daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je zorgverlener moet eerst voor de leverancier het 'formulier verklaring dieetpreparaten' invullen. Krijg je de dieetpreparaten door je huisarts voorgeschreven? Dan heb je alleen een recept nodig.

Als je naar een leverancier gaat waar wij afspraken mee hebben gemaakt, dan beoordeelt de leverancier of je de dieetpreparaten krijgt vergoed. Er zijn afspraken gemaakt met 2 leveranciers van dieetpreparaten. Zij voldoen allen aan de eisen die PZP stelt aan de kwaliteit van de hulpmiddelen en de service van de leverancier. Onze gecontracteerde leveranciers bezorgen door heel Nederland aan huis.

  • Medizorg B.V. kan je bereiken op telefoonnummer: 0800 - 022 66 78 (spoed: (030) 669 12 40). Of per e-mail.
  • Sorgente B.V. kan je bereiken op telefoonnummer: (030) 850 20 65 (spoed: (030) 634 62 69). Of per e-mail.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je arts mee.

Heb je vooraf geen akkoordverklaring aangevraagd maar wel recht op vergoeding? Stuur dan de ingevulde 'landelijke artsenverklaring dieetpreparaten' mee met je rekeningen. Wij beoordelen dan alsnog of de rekeningen vergoed kunnen worden.

Accountteam PZP