Vergoeding dieetpreparaten

Dieetpreparaten zijn voedingsmiddelen met een andere samenstelling en in een andere vorm dan normale voeding. Het vult aan wat je zelf niet kunt eten of drinken door een ziekte of behandeling. Voorbeelden van dieetpreparaten zijn drinkvoeding en sondevoeding. Wat krijg je vergoed voor dieetpreparaten?

Wat krijg je vergoed?

Dieetpreparaten (polymere, oligomere, monomere en modulaire) vergoeden wij uit de basisverzekering. Je krijgt de vergoeding als:

  • De drinkvoeding is voorgeschreven door een consultatiebureau-arts, arts verstandelijk gehandicapten, arts ouderenzorg, medisch specialist, verpleegkundige specialist of een diëtist. Sondevoeding is voorgeschreven door je behandelend arts of diëtist.
  • Je geen gebruik kunt maken van aangepaste voeding of andere bijzondere voeding
  • Je lijdt aan een stofwisselingsstoornis
  • Je lijdt aan een voedselallergie
  • Je lijdt aan een resorptiestoornis
  • Je lijdt aan een ziektegerelateerde ondervoeding of een risico daarop, of
  • Je daarop bent aangewezen volgens de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je zorgverlener moet eerst voor de leverancier het formulier verklaring dieetpreparaten invullen.

Vervolgens kan je terecht bij een leverancier met een contract voor dieetpreparaten:

De leveranciers met contract leveren door heel Nederland. Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je arts mee.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven