Vergoeding thuisbewakingsmonitor

Wat krijg je vergoed voor een thuisbewakingsmonitor? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Wij vergoeden een thuisbewakingsmonitor uit de aanvullende verzekering, indien binnen het gezin eerder sprake is geweest van wiegendood. Een thuisbewakingsmonitor is bestemd voor het bewaken van een baby om wiegendood te voorkomen. Een thuisbewakingsmonitor is via een electrode verbonden met de baby. Als de baby gedurende 20 seconden niet ademt, gaat het alarm af.

 1. Vergoeding
 1. Vergoeding

Bij 12 maanden, maximaal 12 maanden verlenging.

Medische indicatie kind:

 • eerdere wiegendoodervaring in gezin
 • kinderen met tracheacanule
 • niet te reguleren epileptische aanvallen die door saturatiedalingen kunnen worden herkend
 • syndroom van Hallervorden Spatz
 • syndroom van Jeune
 • broncho pulmonale dysplasie
 • idiopathische pulmonale fibrose
 • pulmonale hypertensie
 • zodanige hartklachten en/of ademhalingsmoeilijkheden dat er bijna fatale incidenten zijn opgetreden, hetzij thuis (“Near-Sudden-Infant-Death-Syndrome”), hetzij bij premature pasgeborene in het ziekenhuis.

Staat je aanvullende verzekering hier niet bij? Kijk dan bij de vergoedingen en voorwaarden.

Benieuwd naar deze vergoeding voor 2023? Ga direct naar Mijn PZP. Ben je niet verzekerd bij PZP? Bekijk dan de voorwaardenpagina.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Als je gebruik wilt maken van een thuisbewakingsmonitor moet de kinderarts dit vooraf aanvragen. Vraag je behandelend kinderarts dus om een aanvraag bij ons in te dienen voor thuisbewaking.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven