Vergoeding ambulancevervoer

Vervoer per ambulance krijg je vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden maximaal 200 kilometer per enkele reis.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen extra vergoeding

Eigen risico

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je jouw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja, bij besteld vervoer (zonder spoed)

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt ambulancevervoer vergoed uit je basisverzekering. We vergoeden tot maximaal 200 kilometer per enkele reis. Het kan gaan om spoedvervoer óf besteld vervoer, bijvoorbeeld als je alleen liggend vervoerd mag worden.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Je krijgt een vergoeding als de medewerker van de meldkamer 112 beoordeelt dat het ambulancevervoer nodig is.

Toestemming nodig in bijzondere gevallen

Voor besteld vervoer heb je toestemming nodig als:

  • De enkele reis meer dan 200 kilometer is, of
  • Je alleen per boot of helikopter vervoerd kan worden

Waar kan je terecht?

Spoedvervoer

Moet je met spoed naar het ziekenhuis? Bel dan altijd 112. De medewerker van de meldkamer beoordeelt je situatie en helpt je verder.

Besteld vervoer

Je arts regelt het ambulancevervoer, je hoeft zelf dus niets te doen.