Vergoeding wek- en waarschuwingsinstallatie

Wat krijg je vergoed voor een wek- en waarschuwingsinstallatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Ben je slechthorend? Dan krijg je een wek- en waarschuwingsinstallatie vergoed vanuit je basisverzekering.

Je komt in aanmerking voor vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz) en:

  • hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of
  • als de wek- of waarschuwingsinstallatie andere hulpmiddelen vervangen die de hoorfunctie corrigeren zoals een hoortoestel

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor wek- en waarschuwingsinstallaties? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Vraag dan vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aan. Stuur hierbij de medische diagnose van je specialist, een recent audiogram (niet ouder dan 9 maanden) en een offerte van de leverancier mee.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met contract. Deze beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven