Vergoeding aangepaste apparatuur voor computerbediening

Wat krijg je vergoed voor aangepaste apparatuur om je computer te gebruiken? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Aangepaste apparatuur voor computerbediening wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je kunt hierbij denken aan aangepaste toetsenborden, oogbediening en hoofdbediening. Deze hulpmiddelen zijn bedoeld voor mensen met een visuele of motorische handicap. Je leent dit hulpmiddel. Computers worden niet vergoed.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor in- en uitvoerapparatuur of omgevingsbesturing:

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij mee:

  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat je lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut is wenselijk
  • een offerte van je leverancier

Voordelen als je naar een gecontracteerde leverancier gaat:

  • Kwalitatief goed hulpmiddel. De geleverde hulpmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
  • Snelle levering: het hulpmiddel wordt binnen 10 werkdagen geleverd.
  • Omruilgarantie van 6 maanden en een kwaliteitsgarantie van 2 jaar.
  • Uitvoerige instructie bij de eerste aflevering door een ervaren en speciaal daartoe opgeleide medewerker van de leverancier.

Als de apparatuur niet meer goed werkt, kan je deze door de leverancier laten vervangen. Je dient hiervoor een verzoek in bij ons (een vervolgzorgaanvraag). Daarbij heb je een offerte nodig van de leverancier van het hulpmiddel, met een toelichting op de reden van vervanging. Als je aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van je arts nodig en indien mogelijk ook van je ergotherapeut.

Als je de apparatuur niet meer nodig hebt, moet je dit melden aan de leverancier een aan de afdeling Medische Beoordelingen. De apparatuur wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven