Vergoeding mammaprothese

Wat krijg je vergoed voor een mammaprothese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een mammaprothese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt voor vergoeding van een uitwendige mammaprothese in aanmerking als de borstklier helemaal of bijna helemaal ontbreekt. Dit kan veroorzaakt worden door een operatieve verwijdering van de borstklier of door het achterblijven van de natuurlijke ontwikkeling van de borstklier.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor mammaprotheses? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Zorgadvies Kanker

Bij PZP hoef je niet telkens opnieuw je verhaal te vertellen aan verschillende mensen of afdelingen. De zorgadviseur die je helpt, blijft je aanspreekpunt. Daar krijg je advies over waar je de beste zorg kunt vinden, hulp bij de voorbereiding van je afspraak bij de specialist of inzicht in mogelijke ondersteuning van diagnose tot en met herstel. Bel met het PZP Zorgteam.

PZP Zorgteam

Je kunt bij het zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben.