Vergoeding MRA-beugel

Wat krijg je vergoed voor een MRA-beugel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een MRA-beugel krijg je vergoed uit je basisverzekering als de longarts, KNO-arts of neuroloog de diagnose OSA (Obstructief Slaap Apneu) vastgesteld hebben.

Je krijgt deze vergoeding alleen als je tandarts erkend is door bijvoorbeeld de NVTS of de EADSM.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor het leveren van een MRA-beugel? Vind een leverancier bij je in de buurt. Bij het opmeten en plaatsen van een MRA-beugel moet een tandarts, orthodontist of kaakchirurg betrokken zijn.

Voor de vergoeding van de MRA-beugel is het belangrijk dat je tandarts of kaakchirurg erkend is door bijvoorbeeld de NVTS of de EADMS. Orthodontisten gebruiken een eigen kwaliteitstoetsing. Deze stellen we gelijk aan de NVTS- en EADMS-accreditatie.

Draag je een MRA-beugel? Dan moet je jaarlijks op controle bij de leverancier van je MRA-beugel of een erkend zorgverlener. Zij controleren of je gebit geen schade oploopt door het dragen van de aangemeten beugel.

Je moet vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Is de tandarts, orthodontist of kaakchirurg aangesloten bij een gecontracteerde leverancier? Dan regel je de akkoordverklaring rechtstreeks met je tandarts, orthodontist of kaakchirurg. Als je kiest voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan is elk jaar een nieuwe akkoordverklaring nodig.

Veelgestelde vragen

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven