Vergoeding personenalarmering

Wat krijg je vergoed voor personenalarmering? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Personenalarmering (of alarmeringssysteem) krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je kunt voor vergoeding in aanmerking komen als je lichamelijk gehandicapt bent en er een duidelijke noodzaak bestaat om in geval van nood onmiddellijk medische of technische hulp van buitenaf in te roepen om complicaties te voorkomen. Daarbij ben je gedurende langere tijd op jezelf aangewezen en ben je tevens in een noodsituatie niet in staat om zelfstandig de telefoon te bedienen.

Dit krijg je vergoed:

  • Een draagbaar en zelfstandig te bedienen alarm, in bruikleen
  • Begeleiding en instructie
  • Aansluiting op een alarmcentrale die 24/7 bemand is
  • Onderhoud, reparatie of vervanging van de apparatuur

Dit krijg je niet vergoed:

  • Abonnementskosten op de alarmcentrale
  • Telefoonkosten voor bellen naar de alarmcentrale
  • Epi-alarm
  • Alarmbelmat (eventueel vergoeding mogelijk uit de aanvullende verzekering)
  • Alarmeringsapparatuur voor sociale veiligheid

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.
 te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor personenalarmering? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je hebt altijd vooraf toestemming van ons nodig via het aanvraagformulier medische alarmering.

De leverancier is verantwoordelijk voor een goed functionerend hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van PZP. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Hoe snel kan je terecht voor personenalarmering?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor personenalarmering. Bij gecontracteerde leveranciers wordt de apparatuur binnen 5 werkdagen geplaatst. En bij een spoedopdracht binnen 2 dagen.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven