Vergoeding logopedie

Wat krijg je vergoed voor logopedie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Logopedie krijg je vergoed uit je basisverzekering.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar zorgverlener zonder contract? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht

Op zoek naar een zorgverlener met een contract voor logopedie? Vind een logopedist bij je in de buurt.

Heb je logopedie nodig omdat je de ziekte van Parkinson hebt? Ga dan naar een gespecialiseerde logopedist. Deze heeft meer kennis over je ziekte en kan je beter helpen. Vind een logopedist met de specialisatie Parkinson.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt alleen een verwijzing nodig als je logopedist géén contract met ons heeft. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is een verwijzing vanaf 2024 ook alleen nodig als je naar een zorgverlener zonder contract gaat. Je kunt bij de volgende zorgverleners een verwijzing opvragen en deze aan je logopedist geven: huisarts, tandarts/orthodontist, arts voor verstandelijk gehandicapten, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, tandarts of verpleegkundig specialist.

Heb ik een akkoordverklaring nodig?

Als er meerdere behandelingen logopedie op één dag gegeven worden, is een akkoordverklaring nodig.

Hoe snel kan je terecht bij de logopedist?

We hebben afspraken gemaakt met zorgverleners over de maximale wachttijd voor logopedie. Je kunt binnen maximaal 5 werkdagen terecht bij een logopedist.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven