Vergoeding sta-orthese

Wat krijg je vergoed voor een sta-orthese? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een sta-orthese krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je hebt wel een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Ontvang je de sta-orthese in bruikleen? Dan betaal je geen eigen risico.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor een sta-orthese? Vind een leverancier bij je in de buurt. Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier?

Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Aangepaste hulpmiddelen

Aangepaste hulpmiddelen die niet geschikt zijn om nog door iemand anders gebruikt te worden, worden je eigendom. Overige sta-orthesen leen je. 

Heb je geen goed hulpmiddel meer?

Neem dan contact op met een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel in bruikleen niet meer nodig?

Neem dan contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven