Vergoeding valpreventie cursus

Wat krijg je vergoed voor een cursus valpreventie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je kunt vanuit je aanvullende verzekering een eenmalige vergoeding krijgen voor een cursus valpreventie. De hoogte van de maximale vergoeding hangt af van je aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP eenmalig € 100,- voor de hele verzekeringsduur
Plus PZP eenmalig € 100,- voor de hele verzekeringsduur
CZ Top Collectief eenmalig € 50,- voor de hele verzekeringsduur

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt een cursus volgen die door het Centrum Gezond Leven is erkend. Dit zijn de cursussen (programma's): 'In balans', 'Zicht op evenwicht', 'Vallen verleden tijd', 'Bewegen Valt Goed' en 'Otago'. Na afloop van de cursus stuur je ons een bewijs van deelname en de rekening samen met een declaratieformulier.

Nog vragen? We zijn er voor je