Vergoeding audiologische zorg

Heb je een gehoorstoornis? Dan krijg je audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering.

Je vergoeding in het kort

Basisverzekering

100% vergoed

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2021 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.

Verwijzing nodig?

Ja

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt audiologische zorg vergoed uit de basisverzekering. Wij vergoeden:

  • onderzoek naar de gehoorfunctie
  • advisering over de aanschaf van gehoorapparatuur
  • voorlichting over het gebruik van gehoorapparatuur
  • psychosociale zorg in verband met de gestoorde gehoorfunctie
  • hulp bij het stellen van een diagnose bij spraak- en taalstoornissen voor kinderen

Wanneer krijg je een vergoeding?

  • Je hebt een gehoorstoornis (problemen met horen).
  • Je hebt een verwijzing van je huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, medisch specialist of bedrijfsarts.
  • Je krijgt 100% vergoeding als je naar een zorgverlener met een contract voor je behandeling gaat.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een zorgverlener met een contract voor je behandeling:

Ga je naar zorgverlener zonder contract? Bekijk dan hoeveel je vergoed krijgt.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven