Vergoeding stemprothese en tracheostoma

Wat krijg je vergoed voor een stemprothese en tracheostoma? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt voor vergoeding van een stemprothese en tracheostomahulpmiddelen in aanmerking als je een operatie hebt gehad waarbij het strottenhoofd is verwijderd.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor je hulpmiddel:

Je hebt een voorschrift nodig van de medisch specialist, waarin staat welke voorziening je nodig hebt.

Er mogen maximaal 2 stuks Een tracheostoma beschermer is een lapje dat ter bescherming voor de opening in je luchtweg wordt gehangen.
 tegelijkertijd in gebruik zijn. Mocht je meer dan 2 stuks nodig hebben, dan kan je hiervoor een akkoordverklaring aanvragen.

Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven