Vergoeding alarmering bij epilepsie

Wat krijg je vergoed voor alarmering bij epilepsie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je last van ernstige epileptische klachten? Dan krijg je een volledige vergoeding voor een bedmatje vanuit je aanvullende verzekering. Let op: de aanvullende verzekering Jongeren biedt geen vergoeding. Je hebt een verwijzing nodig van een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum. Op die verwijzing staat dat er sprake is van ernstige epilepsie.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Jongeren PZP Geen vergoeding
Basis PZP 100%
Plus PZP 100%
CZ Top Collectief 100%

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier van bedmatjes? Bel met QuoVadis Nederland (035) 548 87 01.

Een neuroloog van een gespecialiseerd epilepsiecentrum moet aangeven dat er sprake is van ernstige epilepsie en het bedmatje aanwijzen als alarmeringsmiddel. Er zijn 2 gespecialiseerde epilepsiecentra:

Nog vragen? We zijn er voor je