Vergoeding bril en contactlenzen op medische indicatie

Wat krijg je vergoed voor brillen en contactlenzen op medische indicatie? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Contactlenzen op medische indicatie kunnen worden vergoed uit de basisverzekering als:

  • Je met de lenzen een betere gezichtsscherpte of kwaliteit van de visus krijgt dan met brillenglazen.
  • De stoornis het gevolg is van een medische aandoening of een trauma. Ook bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking krijg je vergoed bij een ernstige aandoening waarbij een langdurige medische behandeling met deze middelen medisch noodzakelijk is.

Een verzekerde tot 18 jaar kan ook brillenglazen vergoed krijgen als sprake is van pathologische myopie (bijziendheid) met een afwijking van tenminste zes dioptrieën, een zuivere accommodatieve esotropie, of wanneer verzekerde geopereerd is vanwege een lensafwijking. Let op: bij een kappenbril en een ptosisbril worden de brilglazen met een correctie niet vergoed.

Je hebt een verwijzing nodig van je oogarts. Ook moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

De wettelijke eigen bijdrage in 2020 is:

  • € 59 per lens bij een gebruiksduur langer dan een jaar
  • € 118 bij lenzen met een gebruiksduur korter dan een jaar, als er één lens wordt aangepast is de jaarlijkse bijdrage € 59
  • € 59 per glas voor kinderbrillen

Heb je een aanvullende verzekering met een vergoeding voor een bril of lenzen? Dan kan je de wettelijke eigen bijdrage vergoed krijgen. Bekijk de vergoeding uit de aanvullende verzekering.

Eigen risico

In 2020 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor je bril of lenzen?

Voor bandagelenzen, een scleralens met viruscorrectie, een ptosisbril of een kappenbril zoek je op het hulpmiddel dat je nodig hebt. Vind een leverancier bij je in de buurt.

Algemeen-NaarBoven