Vergoeding voorzetkamer

Wat krijg je vergoed voor een voorzetkamer? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Je krijgt een voorzetkamer vergoed uit de basisverzekering. Voorzetkamers zijn hulpapparaten om medicijnen in te ademen bij patiënten met astma of COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Om te zorgen dat het geneesmiddel direct op de juiste plaats komt, hebben fabrikanten, naast onder andere tabletten en injecties, geneesmiddelen ontwikkeld die direct ingeademd moeten worden. Je hebt een medische diagnose nodig van je behandelend arts. De behandelend arts moet op het voorschrift ook de reden van aanvraag aangeven.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. Lees meer over het verschil tussen eigen bijdrage en eigen risico.
 te betalen.

Eigen risico

In 2024 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor voorzetkamers? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven