Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijg je vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit je basisverzekering als je medisch specialist je hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen via een mondstuk of kapje te vernevelen en in te ademen.

Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Voor de vernevelaar betaalt u geen eigen risico.

De vergoeding hypertoon zout valt wel onder het Bedrag dat je eerst zelf betaalt voordat je een vergoeding krijgt voor zorg. In Nederland kennen we 2 vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico stelt de overheid vast en is in  2020 € 385. Bovenop het verplichte eigen risico kan je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van maximaal € 500. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor vernevelapparatuur of hypertoon zout:

De leveranciers leveren door heel Nederland. Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van je arts mee, waarop de reden van je aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

Je leent de vernevelaar. Heb je het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat je baat hebt bij de vernevelaar. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. En we vragen van je leverancier dat de vernevelaar gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze verzekeringsvoorwaarden en in het reglement Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met je toestemming, de vernevelaar op afstand uit of je stuurt zelf de SD-kaart op.

De leverancier kijkt dan of de vernevelaar nog goed werkt en of je deze goed hebt gebruikt.
Wil je om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet je in ieder geval een ’’ invullen zoals ook in het reglement Hulpmiddelen is aangegeven.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven