Vergoeding vernevelaar en hypertoon zout

Wat krijg je vergoed voor vernevelaar en hypertoon zout? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Vernevelaar en hypertoon zout krijg je vergoed uit je basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt voor de hypertoon zout Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.. Voor de vernevelaar hoef je geen eigen risico te betalen

Eigen bijdrage

Je betaalt voor vernevelaar en hypertoon zout geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Wat krijg je vergoed?

Vernevelaar en hypertoon zout worden vergoed uit je basisverzekering als je behandelend arts of verpleegkundig specialist onder supervisie van een medisch specialist je hiervoor medisch heeft gediagnosticeerd. Vernevelapparatuur wordt gebruikt om medicijnen via een mondstuk of kapje te vernevelen en in te ademen.

Hypertoon zout is een sterke zoutwateroplossing. Patiënten van 6 jaar of ouder met de indicatie taaislijmziekte (Cystische Fibrose, CF) krijgen hypertoon zout vergoed als deze wordt gebruikt in combinatie met een vernevelaar.

Je krijgt vernevelaar en hypertoon zout vergoed als je naar een leverancier met contract gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor vernevelapparatuur of hypertoon zout:

De leveranciers leveren door heel Nederland. Ga je naar een leverancier zonder contract? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de diagnose van je behandelend arts of verpleegkundig specialist mee, waarop de reden van je aanvraag voor vernevelapparatuur staat.

Je leent de vernevelaar. Heb je het niet meer nodig? Geef dit dan door aan de leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Jaarlijkse controle van het apparaat

We willen dat je baat hebt bij de vernevelaar. Dat kan alleen als je het apparaat goed gebruikt. En we vragen van je leverancier dat de vernevelaar gemakkelijk werkt en niet onnodig duur is. Dit staat in onze verzekeringsvoorwaarden en in de bijlage Hulpmiddelen.
Daarom leest de leverancier, met je toestemming, de vernevelaar op afstand uit of je stuurt zelf de SD-kaart op.

De leverancier kijkt dan of de vernevelaar nog goed werkt en of je deze goed hebt gebruikt.
Wil je om wat voor redenen dan ook niet dat de leverancier het apparaat uitleest? Dan moet je in ieder geval een ’Verklaring registratie vernevelaar’ invullen zoals ook in de bijlage Hulpmiddelen is aangegeven.