Vergoeding daisy-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor daisy-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Vergoeding in het kort

Basisverzekering

Daisy-apparatuur krijg je vergoed uit de basisverzekering

Aanvullende verzekering

Geen vergoeding

Eigen risico

Je betaalt voor de daisy-speler Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering.

Eigen bijdrage

Je betaalt voor de daisy-speler geen Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico.

Akkoordverklaring nodig?

Ja, soms

Wat krijg je vergoed?

De daisy-speler krijg je vergoed uit je basisverzekering. Met het zogenoemde digital audiobased information system (daisy) kan je een digitaal ingesproken boek afluisteren. De daisy-speler is een draagbare cd-romspeler die niet kan worden vervangen door een reguliere cd-romspeler.

Je kunt voor vergoeding van daisy-apparatuur in aanmerking komen als je visueel gehandicapt, motorisch gehandicapt of dyslectisch bent en geen boek of tijdschrift kunt lezen.


Je krijgt daisy-apparatuur vergoed als je naar een leverancier met contract gaat. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor daisy-apparatuur:


Bestel je daisy-apparatuur voor motorisch gehandicapten of dyslectici? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Daarbij stuur je mee:

  • de medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat je lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • bij een aanvraag in verband met dyslexie moet je een verklaring meesturen van een GZ-psycholoog of orthopedagoog
  • een offerte van je leverancier

Dit hulpmiddel wordt je eigendom. Wil je de daisy-apparatuur laten vervangen? Je leverancier moet dan een toelichting op de reden van vervanging in het dossier opnemen. Als je aanvraag afwijkt van je vorige aanvraag, heb je ook een schriftelijke toelichting van je arts nodig.