Vergoeding trippelstoel

Wat krijg je vergoed voor een trippelstoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een vergoeding voor een trippelstoel zit in de basisverzekering. Met een trippelstoel verplaats je je zittend in huis. Dit kan nodig zijn wanneer het voor je belangrijk is om je handen vrij te hebben voor bijvoorbeeld huishoudelijke activiteiten.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor trippelstoelen:

Je hebt vooraf toestemming van ons nodig. Ga je naar een leverancier met een contract voor trippelstoelen, dan regelen zij dit voor je. Ga je naar een leverancier zonder contract? Vraag een akkoordverklaring bij ons aan en stuur hierbij mee:

  • De medische diagnose van de arts die je behandelt, waarin is aangegeven wat je lichamelijke beperkingen zijn en welke voorziening nodig is
  • Een uitgebreide motivatie van een ergotherapeut

Je leent dit hulpmiddel. Heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van PZP. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Nog vragen? We zijn er voor je

Naar boven