Telefoonnummers

Heb je een vraag? Bel meteen met de afdeling die je nodig hebt. We helpen je graag.

Accountteam PZP

  • 0800 023 12 90 Op dit moment is het erg druk aan de telefoon. Onze excuses voor het ongemak.

Bij vragen over het doorgeven van een wijziging, de hoogte van je premie, een afschrijving, het aanvragen van een Zorgpas of een vergoeding.

PZP Zorgteam


Voor vragen over second opinion, wachtlijstbemiddeling, patiënten- en belangenverenigingen of behandelingen in het buitenland.

Accountteam PZP buitenland


Voor als je in het buitenland bent en een vraag hebt. Heeft het spoed? Bel dan de PZP Helpline.

PZP Debiteurenbeheer


Voor informatie over betalingsregelingen en vorderingen.

Declaraties PZP


Voor al je vragen over ingediende nota's.

PZP Helpline


Voor hulp en spoedeisende zorg in het buitenland

Medische Beoordelingen PZP


Voor vragen over medische beoordelingen en akkoordverklaringen.

PZP Verhaalszaken


Voor hulp bij schade.

PZP Geboortezorgadviseurs


Voor het aanvragen van een kraampakket en kraamzorg

PZP Gezondheidslijn


Voor antwoord op al je gezondheidsvragen

Klachten zorgverleners

  • 0800 023 12 90 Op dit moment is het erg druk aan de telefoon. Onze excuses voor het ongemak.

Voor het indienen van een klacht over een zorgverlener.

Naar boven