Telefoonnummers

Heb je een vraag? Bel meteen met de afdeling die je nodig hebt. We helpen je graag.

Accountteam PZP

Bij vragen over het doorgeven van een wijziging, de hoogte van je premie, een afschrijving, het aanvragen van een Zorgpas of een vergoeding.


PZP Zorgteam

Voor vragen over second opinion, wachtlijstbemiddeling, patiënten- en belangenverenigingen of behandelingen in het buitenland.


Accountteam PZP buitenland

Voor als je in het buitenland bent en een vraag hebt. Heeft het spoed? Bel dan de PZP Helpline.


PZP Debiteurenbeheer

Voor informatie over betalingsregelingen en vorderingen.


Declaraties PZP

Voor al je vragen over ingediende nota's.


PZP Helpline

Voor hulp en spoedeisende zorg in het buitenland


Medische Beoordelingen PZP

Voor vragen over medische beoordelingen en akkoordverklaringen.


PZP Verhaalszaken

Voor vragen over medische beoordelingen en akkoordverklaringen.


PZP Geboortezorgadviseurs

Voor het aanvragen van een kraampakket en kraamzorg


PZP Gezondheidslijn

Voor antwoord op al je gezondheidsvragen


Klachten zorgverleners

Voor het indienen van een klacht over een zorgverlener


Naar boven