Vergoeding aangepaste stoel

Wat krijg je vergoed voor een aangepaste stoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een aangepaste stoel vergoeden wij uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als je problemen hebt bij het zitten en je geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. Je komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een leverancier met een contract voor aangepaste stoelen? Vind een leverancier bij je in de buurt.

Je leverancier beoordeelt namens ons of je recht hebt op een aangepaste stoel.

Heb je geen goede aangepaste stoel meer? Dan kan je deze laten vervangen. Je leverancier vraagt eerst een akkoordverklaring bij ons aan. En stuurt ons een offerte met een toelichting op de reden van vervanging. Als de aanvraag anders is dan de vorige aanvraag, moet je er een ergotherapeutisch verslag bij doen met de reden van vervanging. Als het om een kinderstoel gaat, moet de medisch specialist de reden van vervanging aangeven.

Je leent de stoel. Heb je de stoel niet meer nodig? Neem dan altijd contact op met je leverancier. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.