Vergoeding aangepaste stoel

Wat krijg je vergoed voor een aangepaste stoel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Een aangepaste stoel vergoeden wij uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor vergoeding als je problemen hebt bij het zitten en je geen gebruik kunt maken van een stoel die voldoet aan de normale ergonomische eisen. Je komt niet in aanmerking voor vergoeding als er alleen sprake is van vetzucht (obesitas), reuzen- of dwerggroei, problemen bij staan, problemen bij lopen of rugpijn in de lage rug.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen eigen risico te betalen.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op: aangepaste stoelen.

Je moet altijd toestemming aan ons vragen als je naar een leverancier gaat.

  • Vraag je medisch specialist (je revalidatie-arts, reumatoloog, orthopeed of neuroloog) om een medische diagnose. De medisch specialist moet daarbij aangeven welke beperkingen er zijn en welke voorziening je nodig hebt. Dit moet eventueel worden aangevuld met een uitgebreide motivatie van de ergotherapeut
  • Vraag de leverancier om een offerte
  • Download het aanvraagformulier en stuur het ingevulde formulier naar de afdeling Medische Beoordelingen van PZP.

Heb je geen goede aangepaste stoel meer? Dan kan je deze laten vervangen. Vraag dan eerst een akkoordverklaring aan bij ons. Je hebt een offerte van je leverancier nodig met een toelichting op de reden van vervanging. Als de aanvraag anders is dan de vorige aanvraag, moet je er een ergotherapeutisch verslag bij doen met de reden van vervanging. Als het om een kinderstoel gaat, moet de medisch specialist de reden van vervanging aangeven.

Heb je de stoel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van PZP. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.

Voorwaarden en overzichten

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je in Mijn PZP.

Accountteam PZP