Vergoeding verbruiksartikel

Wat krijg je vergoed voor een verbruiksartikel? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Verbruiksartikelen krijg je vergoed uit je basisverzekering. Verbruiksartikelen zijn bijvoorbeeld: injectiespuiten, afdekpleisters en spoelapparatuur.

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Daarnaast vind je in het Reglement Hulpmiddelen per vergoeding welke eisen wij stellen aan niet-gecontracteerde leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar. In 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,-.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Heb je gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met je verplichte eigen risico en daarna met je vrijwillig eigen risico. Als je je eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit je verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor je bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kan je terecht?

Op zoek naar een gecontracteerde leverancier? Vind een leverancier. Je kunt je selectie verfijnen op bijvoorbeeld spoelapparatuur.

Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan moet je vooraf altijd een akkoordverklaring bij ons aanvragen. Stuur hierbij de medische diagnose van je arts en de offerte van de leverancier mee.

We vermelden op onze website zo zorgvuldig mogelijk onze vergoedingen en voorwaarden. Maar of we uiteindelijk je zorg vergoeden en voor welk bedrag, hangt af van de officiële polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen.

Ben je op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? Die vind je op Mijn PZP.

Medische Beoordelingen PZP