Vergoeding solo-apparatuur

Wat krijg je vergoed voor solo-apparatuur? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijg je vergoed?

Solo-apparatuur krijg je vergoed uit je basisverzekering. Je komt in aanmerking voor een vergoeding als er sprake is van een revalideerbaar oor met tenminste een verlies van 35 dB (verkregen bij frequenties van 1000, 2000 en 4000 Hz ) of als je last hebt van ernstig oorsuizen. Daarnaast geldt deze vergoeding alleen als hulpmiddelen ter correctie van stoornissen in de hoorfunctie onvoldoende verbetering bieden of als de solo-apparatuur andere hulpmiddelen vervangt die de hoorfunctie corrigeren (bijvoorbeeld een hoortoestel).

Je krijgt deze vergoeding als je naar een leverancier gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Ga je naar een niet-gecontracteerde leverancier? Dan krijg je misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

In het Reglement Hulpmiddelen vind je welke eisen wij stellen per vergoeding en aan leveranciers.

Eigen bijdrage

Je hoeft geen wettelijke Bedrag dat je zelf betaalt voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico en wordt niet verrekend met het eigen risico. te betalen.

Eigen risico

Je hoeft geen Voor sommige zorg betaal je eerst zelf een bedrag. Bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg. Dit bedrag noemen we het eigen risico. Het verplicht eigen risico wordt ieder jaar bepaald door de overheid. In 2024 is dit € 385. Is je eigen risico op? Dan vergoeden wij de zorg. Je kunt bovenop het verplichte eigen risico ook nog een vrijwillig eigen risico kiezen van maximaal € 500. Bijvoorbeeld als je niet zo vaak zorg nodig hebt. Je betaalt geen eigen risico over je aanvullende verzekering. te betalen.

Waar kan je terecht?

Je kunt terecht bij een leverancier met een contract voor solo-apparatuur:

Ga je naar een leverancier zonder contract? Vraag dan altijd eerst een akkoordverklaring bij ons aan. Hierbij zit een brief van je KNO-arts of het audiologisch centrum waarin staat waarom je de solo-apparatuur nodig hebt, een audiogram dat niet ouder is dan 9 maanden en een offerte van je leverancier. Gaat het om een vervolgaanvraag? Dan gaat dit op dezelfde manier als bij je eerste aanvraag.

Leen je dit hulpmiddel en heb je geen goed hulpmiddel meer? Neem dan contact op met een leverancier met een contract. De leverancier beoordeelt dan of je in aanmerking komt voor een nieuw hulpmiddel.

Heb je het hulpmiddel niet meer nodig? Dan moet je dit melden aan de leverancier en aan de afdeling Medische Beoordelingen van PZP. Het hulpmiddel wordt dan weer bij je opgehaald.